Zadanie maturalne nr 33, matura 2014


Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Przez v oznaczmy średnią prędkość, wyrażoną w km/h, z jaką turysta schodził ze wzgórza, a t - czas wyrażony w godzinach, w jakim turysta zszedł ze wzgórza.

Zależność między tą prędkością, czasem i przebytą drogą możemy zapisać w postaci

vt=s

Mamy więc:

vt=2,1

Średnia prędkość, z jaką turysta wchodził na wzgórze, jest równa (v-1) , natomiast czas, w jakim turysta wszedł, jest równy 1h 4' - t.

Możemy więc zapisać drugie równanie (1h 4' oznaczymy jako 64/60=16/15):

(v-1)·(16/15-t)=2,1

Przekształcimy powyższe równanie, wykorzystując w pewnym momencie równanie vt=2,1=21/10:

2,1=(v-1)(\frac{16}{15}-t)\\\frac{21}{10}=(v-1)(\frac{16}{15}-t)\\\frac{21}{10}=\frac{16}{15}v-vt-\frac{16}{15}+t\\ \frac{21}{10}=\frac{16}{15}v-\frac{21}{10}-\frac{16}{15}+t\\\frac{16}{15}v+t=\frac{126}{30}+\frac{32}{30}=\frac{79}{15}\\t=\frac{79}{15}-\frac{16}{15}v

Podstawiamy otrzymaną wartość do równania vt=21/10

v(\frac{79}{15}-\frac{16}{15}v)=\frac{21}{10}\\\frac{79}{15}v-\frac{16}{15}v^2-\frac{21}{10}=0/\cdot 150\\790v-160v^2-315=0/:(-5)\\32v^2-158v+63=0\\\Delta=b^2-4ac=(-158)^2-4\cdot32\cdot63=16900\\\sqrt{\Delta}=130\\v_1=\frac{158-130}{64}=\frac{7}{16}\\v_2=\frac{158+130}{64}=\frac{9}{2}

Obliczamy szukaną prędkość:

 

ksiązki Odpowiedź

v=3,5 km/h

© medianauka.pl, 2017-02-05, ZAD-3456

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie 2x^2-|x|+1=2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2+4x-5=0
b) x^2-22x+121=0
c) x^2+2x+7=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}=0
b) x^2-10x-119=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Znaleźć wszystkie równania kwadratowe, których rozwiązaniem są liczby \sqrt{2}, \ \frac{1}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe - zadanie z treścią
Pole kwadratu jest równe 2. Jaka jest długość jego boku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równość (x\sqrt{2} - 2)^2 = (sqrt{2} + 2)^2 jest:

A. prawdziwa dla x = sqrt{2}
B. prawdziwa dla x = -sqrt{2}
C. prawdziwa dla x = -1
D. fałszywa dla każdej liczby x

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.