Zadanie - Zastosowanie równań kwadratowych


Rozwiązać równanie \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

1-2x\neq 0 \\ -2x\neq -1/:(-2) \\ x\neq \frac{1}{2} \\ 4x+1\neq 0 \\ 4x\neq -1/:4 \\ x\neq -\frac{1}{4} \\ DR:R/ \lbrace -\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\rbrace

\frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3\\ \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}+3=0\\ \frac{4x+1}{(1-2x)(4x+1)}+\frac{3(1-2x)}{(1-2x)(4x+1)}+\frac{3(1-2x)(4x+1)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{4x+1+3-6x+3(4x+1-8x^2-2x)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-2x+4+3(-8x^2+2x+1)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-2x+4-24x^2+6x+3}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-24x^2+4x+7}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ -24x^2+4x+7=0

\Delta=4^2-4\cdot (-24)\cdot 7=16+672=688

\sqrt{\Delta}=\sqrt{688}=\sqrt{16\cdot 43}=4\sqrt{43}
x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-4-4\sqrt{43}}{2\cdot(-24)}=\frac{\cancel{-4}(1+\sqrt{43})}{\cancel{-4}\cdot 12}=\frac{1+\sqrt{43}}{12} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-4+4\sqrt{43}}{2\cdot(-24)}=\frac{\cancel{-4}(1-\sqrt{43})}{\cancel{-4}\cdot 12}=\frac{1-\sqrt{43}}{12}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Warto na początku określić dziedzinę równania, czyli zbiór wszystkich wartości x, dla których równanie ma sens matematyczny.

1-2x\neq 0 \\ -2x\neq -1/:(-2) \\ x\neq \frac{1}{2} \\ 4x+1\neq 0 \\ 4x\neq -1/:4 \\ x\neq -\frac{1}{4} \\ DR:R/ \lbrace -\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\rbrace

Zaczynamy od przeniesienia wszystkich wyrazów na lewą stronę równania i sprowadzenia ich do wspólnego mianownika: (1-2x)(4x+1)

\frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3\\ \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}+3=0\\ \frac{4x+1}{(1-2x)(4x+1)}+\frac{3(1-2x)}{(1-2x)(4x+1)}+\frac{3(1-2x)(4x+1)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{4x+1+3-6x+3(4x+1-8x^2-2x)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-2x+4+3(-8x^2+2x+1)}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-2x+4-24x^2+6x+3}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ \frac{-24x^2+4x+7}{(1-2x)(4x+1)}=0 \\ -24x^2+4x+7=0

W ostatnim kroku "zniknął" ułamek. Jeżeli ułamek ma być równy zero, to znaczy, że jego licznik jest równy zero. Możemy więc zapisać ostatnie równanie w takiej postaci.

Otrzymaliśmy zwykłe równanie kwadratowe. Współczynniki trójmianu znajdującego się po lewej stronie równania są następujące:

a=-24\\ b=4\\ c=7

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego:

\Delta=b^2-4ac=4^2-4\cdot (-24)\cdot 7=16+672=688

Aby znaleźć pierwiastek liczby 688 rozkładamy ją na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 688 & 2 \\ 344 & 2 \\ 172 & 2 \\ 86 & 2 \\ 43 & 43 \\ 1 \end{tabular}

688=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 43=2^2\cdot 2^2\cdot 43  \\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{688}=\sqrt{2^2\cdot 2^2\cdot 43}=2\cdot 2\cdot \sqrt{43} =4\sqrt{43}

Wyróżnik kwadratowy jest większy od zera, więc równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Obliczamy pierwiastki trójmianu kwadratowego:

x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-4-4\sqrt{43}}{2\cdot(-24)}=\frac{\cancel{-4}(1+\sqrt{43})}{\cancel{-4}\cdot 12}=\frac{1+\sqrt{43}}{12} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-4+4\sqrt{43}}{2\cdot(-24)}=\frac{\cancel{-4}(1-\sqrt{43})}{\cancel{-4}\cdot 12}=\frac{1-\sqrt{43}}{12}

Oba rozwiązania należą do dziedziny równania.

ksiązki Odpowiedź

x_1=\frac{1-\sqrt{43}}{12}, \ x_2=\frac{1+\sqrt{43}}{12}

© medianauka.pl, 2010-02-13, ZAD-604

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie 2x^2-|x|+1=2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2+4x-5=0
b) x^2-22x+121=0
c) x^2+2x+7=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}=0
b) x^2-10x-119=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Znaleźć wszystkie równania kwadratowe, których rozwiązaniem są liczby \sqrt{2}, \ \frac{1}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe - zadanie z treścią
Pole kwadratu jest równe 2. Jaka jest długość jego boku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2014
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równość (x\sqrt{2} - 2)^2 = (sqrt{2} + 2)^2 jest:

A. prawdziwa dla x = sqrt{2}
B. prawdziwa dla x = -sqrt{2}
C. prawdziwa dla x = -1
D. fałszywa dla każdej liczby x

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.