Zadanie maturalne nr 23, matura 2021


W każdym n-kącie wypukłym (n≥ 3) liczba przekątnych jest równa n(n-3)/2. Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest

A. siedmiokąt.

B. dziesięciokąt.

C. dwunastokąt.

D. piętnastokąt.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skoro liczba boków wielokata to n (dziedzina wieloklątów D={3,4,5,...}, a liczba przekatnych to \(\frac{n(n-3)}{2}\) i tych przekątnych jest więcej o 25 od liczby boków, to zachodzi równość:

\(\frac{n(n-3)}{2}-25=n/cdot 2\)

\(n(n-3)-50=2n\)

\(n^2-3n-2n-50=0\)

\(n^2-5n-50=0\)

\(\Delta=25+200=225\)

\(\sqrt{\Delta}=15\)

\(n_1=\frac{5-15}{2}=-5<0\notin D\)

\(n_2=\frac{5+15}{2}=10\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-27, ZAD-4812

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(2x^2-|x|+1=2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny

Rozwiązać równanie \(2+3+4+...+x=209\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe

Rozwiązać równanie kwadratowe:

a) \(x^2+4x-5=0\)

b) \(x^2-22x+121=0\)

c) \(x^2+2x+7=0\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe

Rozwiązać równanie:

a) \(x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}=0\)

b) \(x^2-10x-119=0\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe

Znaleźć wszystkie równania kwadratowe, których rozwiązaniem są liczby \(\sqrt{2}, \ \frac{1}{2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe - zadanie z treścią

Pole kwadratu jest równe 2. Jaka jest długość jego boku?Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie równań kwadratowych

Rozwiązać równanie \(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zastosowanie równań kwadratowych

Rozwiązać równanie \(\frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2014

Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom podstawowy)

Równość \((x\sqrt{2} - 2)^2 = (sqrt{2} + 2)^2\) jest

A. prawdziwa dla \(x=\sqrt{2}\)

B. prawdziwa dla \(x=-\sqrt{2}\)

C. prawdziwa dla \(x=-1\)

D. fałszywa dla każdej liczby \(x\)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.