Zadanie - równanie kwadratowe z wartością bezwzględną


Rozwiązać równanie 2x^2-|x|+1=2

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Dla x\geq 0

2x^2-|x|+1=2 \\ 2x^2-x+1-2=0 \\ 2x^2-x-1=0 \\ \Delta=1+8=9 \\ x_1=\frac{1-\sqrt{9}}{4}=-\frac{1}{2} \\ x_2=\frac{1+\sqrt{9}}{4}=1
Liczba -1/2 nie spełnia założeń naszego przypadku, więc nie jest rozwiązaniem równania.

Dla x< 0:

2x^2-|x|+1=2\\ 2x^2+x-1=0 \\ \Delta=9 \\ x_1=\frac{-1-\sqrt{9}}{4}=-1 \\ x_2=\frac{-1+\sqrt{9}}{4}=\frac{1}{2}
Liczba 1/2 nie spełnia założeń naszego przypadku (x< 0), więc nie jest rozwiązaniem równania.
Rozwiązaniem równania 2x^2-|x|+1=2 są liczby 1 i -1.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z definicji wartości bezwzględnej:

|x|=\begin{cases} x \ dla \ x\geq 0 \\ -x \ dla \ x< 0 \end{cases}

Mamy więc dwa przypadki:

Przypadek 1

Dla x\geq 0 możemy opuścić wartość bezwzględną. Otrzymujemy wówczas równanie kwadratowe. Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz pierwiastki.:

2x^2-|x|+1=2 \\ 2x^2-x+1=2 \\ 2x^2-x+1-2=0 \\ 2x^2-x-1=0 \\ a=2 \\ b=-1 \\ c=-1 \\ \Delta=b^2-4ac=1+8=9 \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{1-\sqrt{9}}{4}=\frac{-2}{4}=-\frac{1}{2} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{1+\sqrt{9}}{4}=\frac{4}{4}=1

Liczba -1/2 nie spełnia założeń naszego przypadku, więc nie jest rozwiązaniem równania. Jest nim natomiast liczba 1.

Przypadek 2

Dla x<0 możemy opuścić wartość bezwzględną przy zmianie znaku wartości logarytmowanej. Otrzymujemy wówczas równanie kwadratowe. Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz pierwiastki.:

2x^2-|x|+1=2 \\ 2x^2+x+1=2 \\ 2x^2+x-1=0 \\ a=2 \\ b=1 \\ c=-1 \\ \Delta=b^2-4ac=1+8=9 \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1-\sqrt{9}}{4}=\frac{-4}{4}=-1 \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1+\sqrt{9}}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}

Liczba 1/2 nie spełnia założeń naszego przypadku (x< 0), więc nie jest rozwiązaniem równania. Jest nim natomiast liczba -1.

ksiązki Odpowiedź

Rozwiązaniem równania 2x^2-|x|+1=2 są liczby 1 i -1.

© medianauka.pl, 2009-12-28, ZAD-453

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2+4x-5=0
b) x^2-22x+121=0
c) x^2+2x+7=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}=0
b) x^2-10x-119=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Znaleźć wszystkie równania kwadratowe, których rozwiązaniem są liczby \sqrt{2}, \ \frac{1}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe - zadanie z treścią
Pole kwadratu jest równe 2. Jaka jest długość jego boku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2014
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równość (x\sqrt{2} - 2)^2 = (sqrt{2} + 2)^2 jest:

A. prawdziwa dla x = sqrt{2}
B. prawdziwa dla x = -sqrt{2}
C. prawdziwa dla x = -1
D. fałszywa dla każdej liczby x

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.