Zadanie - zastosowanie równań kwadratowych


Rozwiązać równanie \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

DR:x\in R/\lbrace -1,1\rbrace \\ \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1\\ \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}-1=0 \\ \frac{x+1}{(x+1)(x-1)}+\frac{x-1}{(x+1)(x-1)}-\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{x+\cancel{1}+x-\cancel{1}-(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{2x-(x^2-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{2x-x^2+1}{(x+1)(x-1)}=0 \\ -x^2+2x+1=0

\Delta=2^2-4\cdot (-1)\cdot 1=4+4=8\\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{8}=\sqrt{4\cdot 2}=2\sqrt{2}
x_1=\frac{-2-2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1+\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1+\sqrt{2} \\ x_2=\frac{-2+2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1-\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1-\sqrt{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Warto na początku określić dziedzinę równania. W naszym przypadku jest to zbiór liczb rzeczywistych z wyjątkiem liczb 1 i -1 (mianowniki ułamków muszą być różne od zera).

Zaczynamy od przeniesienia wszystkich wyrazów na lewą stronę równania i sprowadzenia ich do wspólnego mianownika: (x+1)(x-1)

\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1\\ \frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}-1=0 \\ \frac{x+1}{(x+1)(x-1)}+\frac{x-1}{(x+1)(x-1)}-\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{x+\cancel{1}+x-\cancel{1}-(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{2x-(x^2-1)}{(x+1)(x-1)}=0 \\ \frac{2x-x^2+1}{(x+1)(x-1)}=0 \\ -x^2+2x+1=0 tło tło

Kilka słów wyjaśnienia do powyższych przekształceń: W ostatnim kroku "zniknął" ułamek. Jeżeli ułamek ma być równy zero, to znaczy, że jego licznik jest równy zero. Możemy więc zapisać ostatnie równanie w takiej postaci. Kolorem żółtym zaznaczono fragment obliczeń, w którym zastosowano wzór skróconego mnożenia: a^2-b^2=(a-b)(a+b)

Otrzymaliśmy zwykłe równanie kwadratowe. Współczynniki trójmianu znajdującego się po lewej stronie równania są następujące:

a=-1\\ b=2\\ c=1

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego:

\Delta=2^2-4\cdot (-1)\cdot 1=4+4=8\\ \sqrt{\Delta}=\sqrt{8}=\sqrt{4\cdot 2}=2\sqrt{2}

Wyróżnik kwadratowy jest większy od zera, więc równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Obliczamy pierwiastki trójmianu kwadratowego:

x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2-2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1+\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1+\sqrt{2} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2+2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1-\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1-\sqrt{2}

Oba rozwiązania należą do dziedziny równania.

ksiązki Odpowiedź

x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2-2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1+\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1+\sqrt{2} \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2+2\sqrt{2}}{-2}=\frac{\cancel{-2}(1-\sqrt{2})}{\cancel{-2}}=1-\sqrt{2}

© medianauka.pl, 2010-02-13, ZAD-603

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie kwadratowe z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie 2x^2-|x|+1=2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciąg arytmetyczny
Rozwiązać równanie 2+3+4+...+x=209

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2+4x-5=0
b) x^2-22x+121=0
c) x^2+2x+7=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Rozwiązać równanie:
a) x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{8}=0
b) x^2-10x-119=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe
Znaleźć wszystkie równania kwadratowe, których rozwiązaniem są liczby \sqrt{2}, \ \frac{1}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie kwadratowe - zadanie z treścią
Pole kwadratu jest równe 2. Jaka jest długość jego boku?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Zastosowanie równań kwadratowych
Rozwiązać równanie \frac{1}{1-2x}+\frac{3}{4x+1}=-3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 33, matura 2014
Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2017 (poziom podstawowy)
Równość (x\sqrt{2} - 2)^2 = (sqrt{2} + 2)^2 jest:

A. prawdziwa dla x = sqrt{2}
B. prawdziwa dla x = -sqrt{2}
C. prawdziwa dla x = -1
D. fałszywa dla każdej liczby x

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.