Zadanie maturalne nr 6, matura 2020 - poziom rozszerzony


Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie |x −5| = (a −1)2 − 4 ma dwa różne rozwiązania dodatnie.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zgodnie z definicją wartości bezwzględnej rozważamy dwa przypadki:

Przypadek 1

\(x-5\geq 0\)

\(x\geq 5\)

Wówczas możemy opuścić wartości bezwzględne w naszym równaniu.

\(x-5=(a-1)^2-4\)

\(x=(a-1)^2+1\)

Rozwiązania, czyli \(x\) musi być dodatnie:

\((a-1)^2+1>0\)

\(a^2-2a+1+1>0\)

\(a^2-2a+2>0\)

\(\Delta=4-8<0\)

Delta jest ujemna, współczynnik przy \(a^2\) jest dodatni, więc mamy do czynienia z przypadkiem na pierwszym rysunku. Szukamy wartości dodatnich, więc: \(a\in \mathbb{R}\).

Rysunek 1.

wykres trójmianu kwadraowego

Pamiętajmy jednak, że rozpatrujemy przypadek w którym \(x\geq 5\). zatem:

\(x=(a-1)^2+1\geq 5\)

\(a^2-2a+1+1-5\geq 0\)

\(a^2-2a-3\geq 0\)

\(\Delta=4+12=16\)

\(a_1=\frac{2-4}{2}=-1\)

\(a_2=\frac{2+4}{2}=3\)

Mamy deltę większą od zera i ramiona paraboli są skierowane ku górze i szukamy wartości dodatnich. Zatem:

\(a\in(-\infty;-1⟩\cup⟨3;+\infty)\)

Przypadek 2

\(x-5<0 0\)

\(x< 5\)

Wówczas możemy opuścić wartości bezwzględne w naszym równaniu. ale ze zmianą znaku.

\(-x+5=(a-1)^2-4\)

\(-x=(a-1)^2-9\)

\(x=9-(a-1)^2\)

Rozwiązania, czyli \(x\) musi być dodatnie:

\(9-(a-1)^2>0\)

\(-a^2+2a+8>0\)

\(\Delta=4+32=36\)

\(a_1=\frac{-2-6}{-2}=4\)

\(a_2=\frac{-2+6}{-2}=-2\)

Ramiona paraboli są skierowane w dół (współczynnik przy \(a^2\) jest ujemny i mamy dwa pierwiastki, szukamy zaś wartości dodatnich. Mamy wić przypadek szósty z Rysunku 1.

\(a\in(-2;4)\)

Pamiętaj<\geq 5\). zatem:

\(x=-(a-1)^2+9< 5\)

\(-(a-1)^2+4<0/\cdot (-1)\)

\((a-1)^2-4>0\)

\((a-1-2)(a-1+2)>0\)

\((a-3)(a+1)>0\)

\(a_1=-1\)

\(a_2=3\)

Zatem

\(a\in(-\infty;-1)\cup (3;+\infty)\)

Uwzględniając wynik \(a\in(-2;4)\) mamy:

\(a\in(-2;-1)\cup (3;4)\)

Rysunek

Podsumowanie

Uwzględniając przypadek 1 i 2 mamy:

\(a\in(-2;-1)\cup (3;4)\)

ksiązki Odpowiedź

\(a\in(-2;-1)\cup (3;4)\)

© medianauka.pl, 2023-03-09, ZAD-4774

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie |x+1|-|x-1|=5.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność liniowa z wartością bezwzględną
Rozwiązać nierówność 2-|x+1|>3+x

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność z wartością bezwzględną
Rozwiązać nierówność |2x+1|>3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie |-3x+1|=2x+4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z wartością bezwzględną
Rozwiązać równanie \frac{|x|}{3}-1=2x

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta
Dany jest wektor \vec{AB}=[2,5] zaczepiony w punkcie A=(1,1). Znaleźć taki punkt C, leżący na prostej y=2, że pole trójkąta ABC jest równe 10.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=\begin{cases}x-2 \quad dla \quad x\leq0\\||x+3|-4| \quad dla \quad x>0 \end{cases}. Równanie f(x)=1 ma dokładnie

A. jedno rozwiązanie.
B. dwa rozwiązania.
C. cztery rozwiązania.
D. pięć rozwiązań.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2018 (poziom rozszerzony)
Rozwiąż równanie 3|x+2|=|x−3|+11.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.