Zadanie maturalne nr 4, matura 2021 (poziom rozszerzony)


Liczba różnych pierwiastków równania \(3x+|x-4|=0\) jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozpatrujemy dwa przypadki:

1) \(x-4\geq 0\), czyli \(x\geq 4\)

Wówczas:

\(3x+x-4=0\)

\(4x=4\)

\(x=1\)

Rozwiązanie nie spełnia warunku określonego na początku, nie jest więc rozwiązaniem równania.

2) \(x-4<0\), czyli \(x<4\)

Wówczas:

\(3x-(x-4)=0\)

\(2x=-4\)

\(x=-2\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-03-31, ZAD-4828

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(|x+1|-|x-1|=5\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność liniowa z wartością bezwzględną

Rozwiązać nierówność \(2-|x+1|>3+x\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność z wartością bezwzględną

Rozwiązać nierówność \(|2x+1|>3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(|-3x+1|=2x+4\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie liniowe z wartością bezwzględną

Rozwiązać równanie \(\frac{|x|}{3}-1=2x\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole trójkąta

Dany jest wektor \(\vec{AB}=[2,5]\) zaczepiony w punkcie \(A=(1,1)\). Znaleźć taki punkt \(C\), leżący na prostej \(y=2\), że pole trójkąta \(ABC\) jest równe 10.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Dana jest funkcja f określona wzorem

\(f(x)=\begin{cases}x-2 \quad dla \quad x\leq0\\||x+3|-4| \quad dla \quad x>0 \end{cases}\).

Równanie \(f(x)=1\) ma dokładnie

A. jedno rozwiązanie.

B. dwa rozwiązania.

C. cztery rozwiązania.

D. pięć rozwiązań.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Rozwiąż równanie \(3|x+2|=|x−3|+11\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2020 - poziom rozszerzony

Wyznacz wszystkie wartości parametru \(a\), dla których równanie \(|x−5|=(a−1)^2−4\) ma dwa różne rozwiązania dodatnie.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2022 - poziom rozszerzony

Rozwiąż równanie: \(|x−3|=2x+11\).Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.