zadanie

Zadanie 723 - funkcje trygonometryczne


Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości a, ramionach długości b, kątami wewnętrznymi przy podstawie trójkąta \beta oraz \alpha przy wierzchołku trójkąta z którego opada wysokość h na podstawę trójkąta. Zapisać podstawowe funkcje trygonometryczne dla katów: \beta, \frac{\alpha}{2}.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Szkic do zadania 723, trójkąt równoboczny - oznaczenia

Wysokość dzieli trójkąt równoramienny na dwa trójkąty prostokątne. Możemy więc zgodnie z definicją funkcji trygonometrycznych określić poszczególne funkcje dla kąta \beta:

\sin{\beta}=\frac{h}{b}\\ \cos{\beta}=\frac{\frac{a}{2}}{b}=\frac{a}{2b}\\ tg{\beta}=\frac{h}{\frac{a}{2}}=\frac{2h}{a}\\ ctg{\beta}=\frac{\frac{a}{2}}{h}=\frac{a}{2h}\\ *)\ sec\beta=\frac{b}{\frac{a}{2}}=\frac{2b}{a}\\ *)\ cosec\beta=\frac{b}{h}

*) funkcje secans i cosecans określono dodatkowo (ponadprogramowo)

Określamy poszczególne funkcje dla kąta \frac{\alpha}{2}:

\sin{\frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{a}{2}}{b}=\frac{a}{2b}\\ \cos{\frac{\alpha}{2}}=\frac{h}{b}\\ tg{\frac{\alpha}{2}}=\frac{\frac{a}{2}}{h}=\frac{a}{2h}\\ ctg{\frac{\alpha}{2}}=\frac{h}{\frac{a}{2}}=\frac{2h}{a}\\ *)\ sec\frac{\alpha}{2}=\frac{b}{h}\\ *)\ cosec\frac{\alpha}{2}=\frac{b}{\frac{a}{2}}=\frac{2b}{a}

*) funkcje secans i cosecans określono dodatkowo (ponadprogramowo)

© Media Nauka, 2011-03-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 724 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a=\sqrt{2}. Oblicz długość podstawy korzystając z funkcji trygonometrycznych.

kulkaZadanie 725 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć długość podstawy prostokąta, jeżeli przekątna o długości d=2\sqrt{3} tworzy z podstawą kąt \alpha=30^o.

kulkaZadanie 726 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć promień R okręgu opisanego na sześciokącie foremnym, jeżeli wiadomo, że długość promienia wpisanego w ten wielokąt r=2.