zadanie

Zadanie 724 - funkcje trygonometryczne


Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a=\sqrt{2}. Oblicz długość podstawy korzystając z funkcji trygonometrycznych.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Szkic do zadania 724 - oznaczenia w trójkącie

Kąty przy podstawie mają miarę 45°, gdyż mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym (w takim trójkącie kąty przy podstawie mają równą miarę). Ponieważ jeden z kątów jest prosty, a suma miar wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180°, stąd miara kąta przy podstawie jest równa 45°.

Korzystamy z definicji sinusa:

\sin{45^0}=\frac{a}{x}\\ \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{x}\\ \sqrt{2}x=2\sqrt{2}/:\sqrt{2}\\ x=2

ksiązki Odpowiedź

x=2

© Media Nauka, 2011-03-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 723 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości a, ramionach długości b, kątami wewnętrznymi przy podstawie trójkąta \beta oraz \alpha przy wierzchołku trójkąta z którego opada wysokość h na podstawę trójkąta. Zapisać podstawowe funkcje trygonometryczne dla katów: \beta, \frac{\alpha}{2}.

kulkaZadanie 725 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć długość podstawy prostokąta, jeżeli przekątna o długości d=2\sqrt{3} tworzy z podstawą kąt \alpha=30^o.

kulkaZadanie 726 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć promień R okręgu opisanego na sześciokącie foremnym, jeżeli wiadomo, że długość promienia wpisanego w ten wielokąt r=2.