Pole deltoidu

Jak obliczyć pole deltoidu? Pole jest wyrażone za pomocą jego przekątnych. Wzór jest następujący:

deltoid

Twierdzenie Twierdzenie

Pole deltoidu wyraża się wzorem:

P=\frac{1}{2}d_1d_2

gdzie d1, d2 są długościami przekątnych deltoidu.

 

Obwód deltoidu

Twierdzenie Twierdzenie

Obwód deltoidu wyraża się wzorem:

L=2a+2b

gdzie a, b są długościami boków deltoidu.

Pytania

Jaki jest wzór na pole deltoidu na podstawie danych długości boków deltoidu?

Jeżeli a i b to długości boków deltoidu, a φ to miara kąta między tymi bokami, to wzór na pole powierzchni deltoidu jest następujący: P=a·b·sinφ
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Pole deltoidu

zadanie-ikonka Zadanie - pole powierzchni deltoidu
Z dwóch listewek o długości 30 cm i 1,2 m oraz kawałka materiału zbudowano latawiec w kształcie deltoidu tak, że listewki tworzą jego przekątne. Jakie jest pole powierzchni użytego materiału?

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Prostokąt

Prostokąt

Prostokąt jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste.

Pole i obwód prostokąta

Pole i obwód prostokąta

Pole prostokąta wyraża się wzorem: P=ab. Obwód prostokąta wyraża się wzorem: L=2a+2b.

Kwadrat

Kwadrat

Kwadrat jest to równoległobok, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe.

Trapez

Trapez

Trapez jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Pole i obwód trapezu

Pole i obwód trapezu

Pole trapezu wyraża się wzorem: P=1/2(a+b)h, gdzie a, b są długościami podstaw trapezu, a h jego wysokością.

Równoległobok

Równoległobok

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych.

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku wyraża się wzorem: P=ah1=bh2, gdzie a,b to długości boków, a h1,h2 to wysokości.

Romb

Romb

Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe. W rombie przekątne są prostopadłe do siebie.

Pole rombu

Pole rombu

Wzory na pole i obwód rombu wynikają bezpośrednio ze wzorów na pole i obwód równoległoboku.

Deltoid

Deltoid

Deltoid jest to czworokąt, którego dwa kolejne boki są równe i dwa kolejne boki są równe między sobą, ale różne od poprzednich.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2010-12-20, ART-1062Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.