Wyznaczanie dziedziny funkcji

Teoria Dziedzina jest zbiorem argumentów funkcji. Jeśli dziedzina nie jest jawnie zapisana przy określeniu funkcji (a tak zazwyczaj jest) przyjmujemy, że jest nią zbiór wszystkich liczb, dla których spełniona jest prawa strona równości y=f(x). Dziedzinę oznaczamy symbolem D_{f} Na czym polega wyznaczanie dziedziny funkcji? Prześledzimy to na przykładach.

zadanie Zadanie

Wyznaczyć dziedzinę funkcji: x \rightarrow y=\frac{x}{x+5}

Mianownik wyrażenia po prawej stronie równości musi być różny od zera, a więc x+5 \neq 0, zatem x \neq -5
Odpowiedź: D_{f}=R \backslash \lbrace -5 \rbrace

zadanie Zadanie

Wyznaczyć dziedzinę funkcji: f(x)=\sqrt{-x+1}

Wyrażenie pod pierwiastkiem musi być większe lub równe 0, a więc:
\qquad -x+1 \geq 0\\ \qquad \qquad \qquad -x \geq -1\\ \qquad \qquad \qquad \qquad x \leq 1

Odpowiedź: D_{f}=(- \infty; 1>
(wynik zapisaliśmy za pomocą przedziału liczbowego).

zadanie Zadanie

Wyznaczyć dziedzinę funkcji: f(x)=\sqrt{\frac{1}{x^2-1}}

Po pierwsze całe wyrażenie pod pierwiastkiem nie może być liczbą ujemną, a wyrażenie w mianowniku musi być różne od zera.
Pierwszy warunek:
\frac{1}{x^2-1} \geq 0
Ponieważ licznik jest dodatni, to aby cały ułamek był nieujemny, mianownik również musi być nieujemny.
x^2-1 \geq 0
Stosujemy wzór skróconego mnożenia i otrzymujemy:
(x-1)(x+1) \geq 0
Iloczyn dwóch liczb jest nieujemny, jeżeli oba czynniki są dodatnie lub oba są ujemne. Otrzymujemy zatem układy równań:
\begin{cases} x+1 \geq 0\\ x-1 \geq 0 \end{cases} \qquad lub \qquad \begin{cases} x+1 \leq 0\\x-1 \leq 0 \end{cases}
Zatem:
\begin{cases} x \geq -1\\ x \geq 1 \end{cases} \qquad lub \qquad \begin{cases} x \leq -1\\x \leq 1 \end{cases}
Mamy zatem rozwiązanie:
x \geq 1 \qquad lub \qquad x \leq -1
Możemy to zapisać za pomocą przedziału liczbowego: (- \infty; -1> \cup <1; \infty).
Nie jest to jeszcze jednak dziedzina naszej funkcji, gdyż mamy jeszcze do zbadania drugi warunek, mianowicie - mianownik ułamka musi być różny od zera, a więc x^2-1 \neq 0, czyli x^2 \neq 1, \qquad x \neq 1 \vee x\neq -1.
Musimy więc uwzględnić ten wynik i otrzymujemy ostateczną odpowiedź:

Odpowiedź: D_{f}=(- \infty; -1) \cup (1; \infty)
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Wyznaczanie dziedziny funkcji

zadanie-ikonka Zadanie - Dziedzina funkcji
Wyznaczyć dziedzinę funkcji
a) f(x)=\sqrt{x^2-3x}
b) f(x)=log_{x-1}{x+1}

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcja

Funkcja

Funkcja (odwzorowanie) zbioru X w zbiór Y jest to przyporządkowanie każdemu elementowi x ze zbioru X dokładnie jednego elementu y ze zbioru Y

Wyznaczanie wartości i argumentów funkcji

Wyznaczanie wartości i argumentów funkcji

Wyznaczenie wartości polega zwykle na podstawieniu argumentu funkcji do wzoru, który określa tę funkcję.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-04-29, ART-193Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.