Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 6, matura 2015 (poziom rozszerzony)


Oblicz granicę \lim_{n\to \infty}(\frac{11n^3+6n+5}{6n^3+1}-\frac{2n^2+2n+1}{5n^2-4}).
W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
   


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wyciągamy przed nawias w obu ułamkach czynnik n z najwyższą potęgą i korzystamy z własności granicy:

\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}=0

Mamy więc:

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź: 143

© medianauka.pl, 2017-01-09, ZAD-3364

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.