Zadanie maturalne nr 15, matura 2014


Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu \((x+2)^2+(y-3)^2=4\) z osiami układu współrzędnych jest równa:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4


ksiązki Rozwiązanie zadania

Równanie okręgu ma następującą postać:

\((x-p)^2+(y-q)^2=r^2\)

gdzie \(r>0\) jest promieniem okręgu, a \(S(p,q)\) jest jego środkiem. Mamy więc:

\((x+2)^2+(y-3)^2=2^2\)

\(p=-2, q=3, r=2\)

Sporządzimy szkic wykresu:

wykres do zadania 15 - matura 2014

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3438

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie okręgu

Rozwiązać graficznie równanie \(x^2+y^2+4x+6y+9=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie okręgu - odczyt z wykresu

Napisać równanie okręgu, który został zilustrowany na poniższym rysunku.

okrąg w układzie współrzędnychPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie równanie \(xy-1=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie — równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi

Rozwiązać graficznie równanie \(2x^2+y+x-1=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie okręgu

Znaleźć równanie okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, wyznaczonym przez punkty \(A=(1,1), B=(5,1), C=(3,2\sqrt{3}+1)\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - długość wektora i równanie okręgu

Dany jest punkt \(A=(-1,1)\). Znaleźć punkt \(B\), jeżeli wiadomo, że \(|\vec{AB}|=4\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych \(x\) i \(y\) takich, że \(x^2+y^2=2\), prawdziwa jest nierówność \(x+y\leq 2\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 20, matura 2017 (poziom podstawowy)

Dany jest okrąg o środku \(S=(2,3)\) i promieniu \(r=5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. \(A=(-1, 7)\)

B. \(B=(2, 3)\)

C. \(C=(3, 2)\)

D. \(D=(5, 3)\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2017 (poziom rozszerzony)

Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty \(A=(−5, 3)\) i \(B=(0, 6)\), którego środek leży na prostej o równaniu \(x−3y+1=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2018

Średnicą okręgu jest odcinek \(KL\), gdzie \(K=(6,8)\), \(L=(−6, − 8)\). Równanie tego okręgu ma postać

A. \(x^2+y^2=200\)

B. \(x^2+y^2=100\)

C. \(x^2+y^2=400\)

D. \(x^2+y^2=300\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2019 - poziom rozszerzony

Dane są okręgi o równaniach \(x^2+y^2−12x−8y+43=0\) i \(x^2+y^2−2ax+4y+a^2−77=0\). Wyznacz wszystkie wartości parametru \(a\), dla których te okręgi mają dokładnie jeden punkt wspólny. Rozważ wszystkie przypadki.Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.