Zadanie - równanie okręgu - odczyt z wykresu


Napisać równanie okręgu, który został zilustrowany na poniższym rysunku.
okrąg w układzie współrzędnych

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie okręgu ma następującą postać:

(x-p)^2+(y-q)^2=r^2

gdzie S=(p,q) - współrzędne środka okręgu o promieniu r. Odczytujemy więc z rysunku współrzędne środka okręgu oraz długość promienia.
okrąg w układzie współrzędnych

Mamy więc:

p=-2\\ q=-3\\ S=(-2,-3)\\ r=2

Podstawiamy odczytane z wykresu wartości do równania okręgu i otrzymujemy:

ksiązki Odpowiedź

(x-1)^2+(y+1)^2=9

© medianauka.pl, 2010-02-01, ZAD-568

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie okręgu
Rozwiązać graficznie równanie x^2+y^2+4x+6y+9=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie równanie xy-1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie równanie 2x^2+y+x-1=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie okręgu
Znaleźć równanie okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, wyznaczonym przez punkty A=(1,1), \ B=(5,1),\ C=(3,2\sqrt{3}+1)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - długość wektora i równanie okręgu
Dany jest punkt A=(-1,1). Znaleźć punkt B jeżeli wiadomo, że |\vec{AB}|=4.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Wykaż, że dla dowolnych dodatnich liczb rzeczywistych x i y takich, że x2+y2=2, prawdziwa jest nierówność x +y ≤ 2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 15, matura 2014
Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu (x+2)2+(y-3)2=4 z osiami układu współrzędnych jest równa:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - czarno-białe grochy
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Kolorowe skarpetki Miasto
laboratorium w szufladzie Matematyka
Dziwna Matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.