Zadanie maturalne nr 9, matura 2019 - poziom rozszerzony


Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = (2m +1)x2 + (m + 2)x + m −3 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1, x2 spełniające warunek ( (x1- x2)2 +5x1x2 ≥ 1.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązujemy równanie kwadratowe:

\(f(x)=(2m+1)x^2+(m_2)x+m-3\)

Warunek 1

Współczynnik przy \(x^2\) musi być różny od zera, aby mieć do czynienia z równaniem kwadratowym.

\(2m+1\neq 0\)

\(2m\neq -1/:2\)

\(m\neq -\frac{1}{2}\)

Warunek 2

Aby funkcja kwadratowa miała dwa różne pierwiastki, jej wyróżnik kwadratowy musi być dodatni.

\(\Delta>0\)

\((m+2)^2-4(2m+1)(m-3)>0\)

\(m^2+4m+4-4(2m^2-6m+m-3)>0\)

\(m^2+4m+4-8m^2+20m+12>0\)

\(-7m^2+24m+16>0\)\

\(\Delta_m=24^2-4\cdot16\cdot (-7)=1024\)

\(\sqrt{1024}=32\)

\(m_1=\frac{-24-32}{-14}=4\)

\(m_1=\frac{-24+32}{-14}=-\frac{4}{7}\)

Rysunek

\(x\in (-4;\frac{4}{7})\)

Warunek 3

Aby był spełniony ostatni warunek zadania, skorzystamy z wzorów Viete'a. Jednak najpierw przekształcimy nieco ten warunek:

\((x_1^2-x_2^2)^2+5x_1x_2\geq 0\)

\(x_1^2-2x_1x_2+x_2^2+2x_1x_2+3x_1x_2\geq 0\)

\(x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+x_1x_2\geq 0\)

\((x_1+x_2)^2+x_1x_2\geq 0\)

Przypomnijmy wzory Viete'a:

\(x_1+x_2=-\frac{b}{a}\)

\(x_1\cdot{x_2}=\frac{c}{a}\)

Mamy więc:

\((\frac{-(m+2)}{2m+1})^2+\frac{m-3}{2m+1}-1\geq 0\)

\(\frac{(m+2)^2}{(2m+1)^2}+\frac{(m-3)(2m+1)}{(2m+1)^2}-\frac{(2m+1)^2}{(2m+1)^2}\geq 0\)

\(\frac{m^2+4m+4+2m^2-6m+m-3-4m^2-4m-1}{(2m+1)^2}\geq 0\)

\(\frac{-m^2-5m}{(2m+1)^2}\geq 0\)

\((-m^2-5m)(2m+1)^2\geq 0\)

\(-m(m+5)(2m+1)^2\geq 0\)

Rysunek

\(x\in \langle -5;-\frac{1}{2})\cup (-\frac{1}{2};0\rangle \)

Łączymy wszystkie trzy warunki w jeden:

\(m\neq -\frac{1}{2}\) i \(x\in (-4;\frac{4}{7})\) i \(x\in \langle -5;-\frac{1}{2})\cup (-\frac{1}{2};0\rangle \)

ksiązki Odpowiedź

\(x\in ( -\frac{4}{7};-\frac{1}{2})\cup (-\frac{1}{2};0\rangle \)

© medianauka.pl, 2023-02-19, ZAD-4724

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie algebraiczne i kwadratowe z parametrem
Dla jakich wartości parametru m suma odwrotności pierwiastków równania x^2-2(m+1)x+(m^2+3m-18)=0 ma wartość ujemną?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory Viete'a i równanie kwadratowe
Kwadrat różnicy pierwiastków równania kwadratowego x^2-x+m=0 jest równy 17. Znaleźć rozwiązanie tego równania.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory Viete'a i równanie kwadratowe
Suma kwadratów pierwiastków równania kwadratowego x^2+dx+1=0 jest równa 7. Znaleźć rozwiązanie tego równania.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wzory Viete'a - zastosowanie w zadaniach
Znaleźć równanie kwadratowe, którego suma kwadratów pierwiastków jest równa \frac{17}{4} a suma odwrotności pierwiastków jest równa \frac{3}{2}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie wzorów Viete'a
Rozwiązać równanie kwadratowe x^2+mx-3=0 jeśli wiadomo, że suma odwrotności pierwiastków równania jest równa 2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 12, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Dany jest trójmian kwadratowy f(x)=x^2+2(m+1)x+6m+1. Wyznacz wszystkie rzeczywiste wartości parametru m, dla których ten trójmian ma dwa różne pierwiastki x1, x2 tego samego znaku, spełniające warunek |x1-x2|<3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 13, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Dany jest trójmian kwadratowy f(x)=(m+1)x^2+2(m-2)x-m+4. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian f ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1, x2, spełniające warunek x_1^2-x_2^2=x_1^4-x_2^4.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2017 (poziom rozszerzony)
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie 4x2−6mx+(2m+ 3)(m− 3)=0 ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1 i x2, przy czym x1<x2, spełniające warunek (4x1-4x2-1)(4x1-4x2+1)<0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x2 + (m+1)x−m2+1=0 ma dwa rozwiązania rzeczywiste x1 i x2 (x1≠x2), spełniające warunek x31+x32> −7x1x2 .Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2020 - poziom rozszerzony

Dane jest równanie kwadratowe x2 − (3m + 2) x + 2m2 + 7m−15 = 0 z niewiadomą x. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których różne rozwiązania x1 i x2 tego równania istnieją i spełniają warunek 2x12 + 5x1x2+2x22 = 2.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.