Zadanie - zastosowanie układu równań


Znaleźć współrzędne punktu przecięcia się prostych o równaniach y=3x-5 oraz y=-5x+3

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Jeżeli proste przecinają się w jednym punkcie, to układ utworzony z tych równań ma jedno rozwiązanie: parę liczb, które są współrzędnymi punktu przecięcia się obu prostych i stanowi rozwiązanie tego układu.

Szukamy więc rozwiązania układu:

\underline{_-\begin{cases} y=3x-5 \\ y=-5x+3 \end{cases}} \\ \ \ \ \ 0=8x-8 \\ -8x=-8/:(-8)\\ \ \ \  x=1 \\ y=3x-5\\ y=3-5\\ y=-2 \\ \begin{cases} x=1\\y=-2\end{cases}

ksiązki Odpowiedź

Proste przecinają się w punkcie o współrzędnych (1,-2).

© medianauka.pl, 2010-02-20, ZAD-632

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

A. P=(1,2)
B. P=(-1,2)
C. P=(-1,-2)
D. P=(1,-2)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Wyznacz wszystkie wartości parametru a, dla których wykresy funkcji f i g, określonych wzorami f(x)=x-2 oraz g(x)=5-ax, przecinają się w punkcie o obu współrzędnych dodatnich.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2015 (poziom podstawowy)
Układ równań \begin{cases}x-y=3\\ 2x+0,5y=4 \end{cases} opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie :

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa różne punkty.
D. zbiór nieskończony.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2015 (poziom podstawowy)
W układzie współrzędnych są dane punkty A =(-43,-12) , B = (50,19). Prosta AB przecina oś Ox w punkcie P . Oblicz pierwszą współrzędną punktu P .

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2014
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.
wzór
Wskaż ten układ:
A. \begin{cases}y=x+1\\y=-2x+4\end{cases}
B. \begin{cases}y=x-1\\y=2x+4\end{cases}
C. \begin{cases}y=x-1\\y=-2x+4\end{cases}
D. \begin{cases}y=x+1\\y=2x+4\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 5, matura 2019

Para liczb x=2 i y=2 jest rozwiązaniem układu równań

\begin{cases} ax+y=5\\-2x+3y=2a\end{cases}

dla:

A. a=-1

B. a=1

C. a=-2

D. a=2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.