Zadanie - układ równań - metoda podstawiania


Rozwiązać układ równań metodą podstawiania:
a) \begin{cases} y-3x=2\\ -2y+6x=1 \end{cases}
b) \begin{cases} 2x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{3}\\ -12x-3y=-2 \end{cases}

ksiązki a) Rozwiązanie szczegółowe

Najłatwiej będzie wyznaczyć zmienną y z pierwszego równania i wstawić obliczone wyrażenie za y do równania drugiego.

\begin{cases} y-3x=2\\ -2y+6x=1 \end{cases} \\ \begin{cases} y=3x+2\\ -2(3x+2)+6x=1 \end{cases}\\ \begin{cases} y=3x+2\\ \cancel{-6x}-4+\cancel{6x}=1 \end{cases} \\ \begin{cases} y=3x+2\\ -4=1 \end{cases} tło tło tło

Otrzymaliśmy drugie z równań sprzeczne. Zatem układ równań nie ma rozwiązania - układ równań jest układem równań sprzecznych.

ksiązki Odpowiedź

Układ równań nie posiada rozwiązania.

ksiązki b) Rozwiązanie szczegółowe

Najłatwiej będzie wyznaczyć zmienną x z pierwszego równania i wstawić obliczone wyrażenie za x do równania drugiego.

\begin{cases} 2x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{3}/:2\\ -12x-3y=-2 \end{cases}\\ \begin{cases} x+\frac{1}{4}y=\frac{1}{6}\\ -12x-3y=-2 \end{cases}\\ \begin{cases} x=-\frac{1}{4}y+\frac{1}{6}\\ -12(-\frac{1}{4}y+\frac{1}{6})-3y=-2 \end{cases}\\ \begin{cases} x=-\frac{1}{4}y+\frac{1}{6}\\ \frac{12}{4}y-\frac{12}{6}-3y=-2 \end{cases}\\ \begin{cases} x=-\frac{1}{4}y+\frac{1}{6}\\ \cancel{3y}-2-\cancel{3y}=-2 \end{cases} \\ \begin{cases} x=-\frac{1}{4}y+\frac{1}{6}\\ -2=-2 \end{cases} tło tło tło

Otrzymaliśmy w efekcie tożsamość. Zatem układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań - układ równań jest układem równań zależnych.

ksiązki Odpowiedź

Układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań.

© medianauka.pl, 2010-02-20, ZAD-635

Zadania podobne

kulkaZadanie - układ równań - metoda podstawiania
Rozwiązać układ równań metodą podstawiania:
a) \begin{cases} 3x-2y=-4 \\ x+3y=-5\end{cases}
b) \begin{cases} \sqrt{3}x+4y=1\\ x+2\sqrt{3}y=\sqrt{3}\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.