Zadanie - układ równań - metoda przeciwnych współczynników


Rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników:
a) \begin{cases} \sqrt{2}x-\sqrt{6}y=\sqrt{5}\\ 2x+4y=\sqrt{10} \end{cases}
b) \begin{cases} 2x+y=-\frac{1}{2}\\ -4x-2y=1 \end{cases}
c) \begin{cases} 3x-y=5\\-6x+2y=-1 \end{cases}

ksiązki a) Rozwiązanie szczegółowe

Metoda przeciwnych współczynników polega na takim dobraniu współczynników przy jednej z niewiadomych, aby były liczbami przeciwnymi. W naszym przypadku uzyskamy ten cel, mnożąc obie strony pierwszego równania przez liczbę -\sqrt{2}

\begin{cases} \sqrt{2}x-\sqrt{6}y=\sqrt{5}/\cdot -\sqrt{2}\\ 2x+4y=\sqrt{10} \end{cases}\\ \begin{cases} -2x+\sqrt{12}y=-\sqrt{10}\\ \ \ 2x+4y=\sqrt{10} \end{cases}

Przy zmiennej x mamy teraz liczby przeciwne. Możemy do siebie dodać równania stronami, uwzględniając dodatkowo rachunki \sqrt{12}=\sqrt{4\cdot 3}=2\sqrt{3}:

\underline{_+\begin{cases}  -2x+2\sqrt{3}y=-\sqrt{10}\\ \ \ 2x+4y=\sqrt{10} \end{cases}}\\ -\cancel{2x}+\cancel{2x}+2\sqrt{3}y+4y=-\cancel{\sqrt{10}}+\cancel{\sqrt{10}}\\ (4+2\sqrt{3})y=0/:(4+2\sqrt{3})\\ y=0

Wyznaczoną wartość zmiennej y wstawiamy do dowolnego równania. My wykorzystamy pierwsze równanie:

\begin{cases} \sqrt{2}x-\sqrt{6}y=\sqrt{5}\\ y=0 \end{cases}\\ \begin{cases} \sqrt{2}x-0=\sqrt{5}/:\sqrt{2}\\ y=0 \end{cases}\\ \begin{cases}x=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\\ y=0 \end{cases}\\ \begin{cases}x=\frac{\sqrt{5}\cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}}\\ y=0 \end{cases}\\ \begin{cases}x=\frac{\sqrt{10}}{2}\\ y=0 \end{cases}

ksiązki Odpowiedź

\begin{cases}x=\frac{\sqrt{10}}{2}\\ y=0 \end{cases}

ksiązki b) Rozwiązanie szczegółowe

Metoda przeciwnych współczynników polega na takim dobraniu współczynników przy jednej z niewiadomych, aby były liczbami przeciwnymi. W naszym przypadku uzyskamy ten cel, mnożąc obie strony pierwszego równania przez liczbę 2

\begin{cases} 2x+y=-\frac{1}{2}/\cdot 2 \\ -4x-2y=1 \end{cases}\\ \begin{cases} 4x+2y=-1\\ -4x-2y=1 \end{cases}

Przy zmiennej x mamy teraz liczby przeciwne. Możemy do siebie dodać równania stronami:

\underline{_+\begin{cases}  4x+2y=-1\\ -4x-2y=1 \end{cases}}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0=0

Otrzymaliśmy równość prawdziwą dla każdej wartości zmiennych x i y, to znaczy, że układ ma nieskończenie wiele rozwiązań (układ równań zależnych)

ksiązki Odpowiedź

Układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań.

ksiązki c) Rozwiązanie szczegółowe

Metoda przeciwnych współczynników polega na takim dobraniu współczynników przy jednej z niewiadomych, aby były liczbami przeciwnymi. W naszym przypadku uzyskamy ten cel, mnożąc obie strony pierwszego równania przez liczbę 2

\begin{cases} 3x-y=5/\cdot 2 \\-6x+2y=-1 \end{cases}\\ \begin{cases} 6x-2y=10\\-6x+2y=-1 \end{cases}

Przy zmiennej y mamy teraz liczby przeciwne. Możemy do siebie dodać równania stronami:

\underline{_+\begin{cases}  6x-2y=10\\-6x+2y=-1\end{cases}}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0=9

Otrzymaliśmy równość nieprawdziwą, to znaczy, że układ równań nie ma rozwiązań (układ równań sprzecznych)

ksiązki Odpowiedź

Układ równań nie ma rozwiązań.

© medianauka.pl, 2010-02-26, ZAD-639

Zadania podobne

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań - metoda przeciwnych współczynników
Rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników:
a) \begin{cases} \frac{1}{2}x-2=y\\ \frac{1}{3}x+3=\frac{1}{4}y \end{cases}
b) \begin{cases} 5x+5y=-7\\ -3x-2y=4 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

A. P=(1,2)
B. P=(-1,2)
C. P=(-1,-2)
D. P=(1,-2)


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.