Zadanie - układ równań - metoda podstawiania


Rozwiązać układ równań metodą podstawiania:
a) \begin{cases} 3x-2y=-4 \\ x+3y=-5\end{cases}
b) \begin{cases} \sqrt{3}x+4y=1\\ x+2\sqrt{3}y=\sqrt{3}\end{cases}

ksiązki a) Rozwiązanie szczegółowe

Najłatwiej będzie wyznaczyć zmienną x z drugiego równania i wstawić obliczone wyrażenie za x do równania pierwszego.

\begin{cases} 3x-2y=-4 \\ x+3y=-5\end{cases}\\ \begin{cases} 3x-2y=-4 \\ x=-3y-5\end{cases} \\ \begin{cases} 3(-3y-5)-2y=-4 \\ x=-3y-5\end{cases} \\ \begin{cases} -9y-15-2y=-4 \\ x=-3y-5\end{cases} \\ \begin{cases} -11y=11/:(-11) \\ x=-3y-5\end{cases} \\ \begin{cases} y=-1 \\ x=-3\cdot(-1)-5\end{cases} \\ \begin{cases} y=-1 \\ x=-2\end{cases} tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\begin{cases} x=-2\\ y=-1\end{cases}

ksiązki b) Rozwiązanie szczegółowe

W tym zadaniu znów najłatwiej wyznaczyć zmienną x z drugiego równania i wstawić obliczone wyrażenie za x do równania pierwszego.

\begin{cases} \sqrt{3}x+4y=1\\ x+2\sqrt{3}=\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} \sqrt{3}x+4y=1\\ x=-2\sqrt{3}y+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} \sqrt{3}(-2\sqrt{3}y+\sqrt{3})+4y=1\\ x=-2\sqrt{3}y+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} -2\sqrt{3}y\cdot \sqrt{3}+\sqrt{3}\cdot \sqrt{3}+4y=1\\ x=-2\sqrt{3}y+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} -6y+3+4y=1\\ x=-2\sqrt{3}y+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} -2y=-2/:(-2)\\ x=-2\sqrt{3}y+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} y=1\\ x=-2\sqrt{3}\cdot 1+\sqrt{3} \end{cases}\\ \begin{cases} y=1\\ x=-\sqrt{3} \end{cases} tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\begin{cases} x=-\sqrt{3}\\ y=1 \end{cases}

© medianauka.pl, 2010-02-20, ZAD-633

Zadania podobne

kulkaZadanie - układ równań - metoda podstawiania
Rozwiązać układ równań metodą podstawiania:
a) \begin{cases} y-3x=2\\ -2y+6x=1 \end{cases}
b) \begin{cases} 2x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{3}\\ -12x-3y=-2 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.