Zadanie - wykres funkcji kwadratowej


Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

A=(0,2), B=(2,1), C=(4,2)
y=ax^2+bx+c\\ \begin{cases}2=a\cdot 0^2+b\cdot 0 +c \\ 1=a\cdot 2^2+b\cdot 2+c \\ 2=a\cdot 4^2+b\cdot 4+c\end{cases} \\ \begin{cases}2=c \\ 1=4a+2b+c \\ 2=16a+4b+c\end{cases}
\begin{cases}1=4a+2b+2 \\ 2=16a+4b+2\end{cases} \\ \begin{cases}-4a-2b=1 \\ 16a+4b=0/:4 \end{cases}\\ \underline{\begin{cases}-4a-2b=1 \\ \ \ 4a+b=0\end{cases}} \\ ^+ \\ \ \ \ \ \ \ \ -b=1/\cdot(-1)\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-1
1=4a+2b+2\\ 1=4a+2\cdot(-1)+2\\ -4a=-1/:(-4)\\ a=\frac{1}{4}
y=\frac{1}{4}x^2-x+2

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wiemy, że parabola jest wykresem funkcji kwadratowej, której postać jest następująca:

f(x)=ax^2+bx+c

Nie znamy współczynników a, b, c. Musimy je znaleźć.
Na wykresie zaznaczono trzy punkty. Odczytajmy ich współrzędne:

A=(0,2), \ B=(2,1), \ C=(4,2) tło tło tło

Współrzędne tych punktów spełniają równanie f(x)=y=ax2+bx+c.

Otrzymujemy w ten sposób równania:

\begin{cases}2=a\cdot 0^2+b\cdot 0 +c \\ 1=a\cdot 2^2+b\cdot 2+c \\ 2=a\cdot 4^2+b\cdot 4+c\end{cases} \\ \begin{cases}2=c \\ 1=4a+2b+c \\ 2=16a+4b+c\end{cases} tło tło tło tło tło tło tło tło tło

Udało się wyznaczyć wartość współczynnika c w pierwszym równaniu. Podstawimy ją do pozostałych dwóch i rozwiążemy układ dwóch równań metodą przeciwnych współczynników.

\begin{cases}1=4a+2b+2 \\ 2=16a+4b+2\end{cases} \\ \begin{cases}-4a-2b=1 \\ 16a+4b=0/:4 \end{cases}\\ \underline{\begin{cases}-4a-2b=1 \\ \ \ 4a+b=0\end{cases}} \\ ^+ \\ \ \ \ \ \ \ \ -b=1/\cdot(-1)\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-1

Wyznaczyliśmy wartość współczynnika b. Podstawiamy go do jednego z równań w celu wyznaczenia współczynnika a.

1=4a+2b+2\\ 1=4a+2\cdot(-1)+2\\ -4a=-1/:(-4)\\ a=\frac{1}{4}

Mając już wszystkie współczynniki, możemy zapisać równanie paraboli:

ksiązki Odpowiedź

y=\frac{1}{4}x^2-x+2

© medianauka.pl, 2010-02-14, ZAD-621

Zadania podobne

kulkaZadanie - układ równań - metoda przeciwnych współczynników
Rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników:
a) \begin{cases} \frac{1}{2}x-2=y\\ \frac{1}{3}x+3=\frac{1}{4}y \end{cases}
b) \begin{cases} 5x+5y=-7\\ -3x-2y=4 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - układ równań - metoda przeciwnych współczynników
Rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników:
a) \begin{cases} \sqrt{2}x-\sqrt{6}y=\sqrt{5}\\ 2x+4y=\sqrt{10} \end{cases}
b) \begin{cases} 2x+y=-\frac{1}{2}\\ -4x-2y=1 \end{cases}
c) \begin{cases} 3x-y=5\\-6x+2y=-1 \end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2016 (poziom podstawowy)
Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:

A. P=(1,2)
B. P=(-1,2)
C. P=(-1,-2)
D. P=(1,-2)


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.