Zadanie - wykres funkcji kwadratowej - oś symetrii


Znaleźć równanie osi symetrii paraboli o równaniu f(x)=-2x^2+x-3.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x=x_w\\ f(x)=-2x^2+x-3\\ x=-\frac{b}{2a} \\ x=\frac{1}{4}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Gdy spojrzymy na dowolny wykres funkcji kwadratowej,...

Wykres funkcji kwadratowej

... to zauważamy, że oś symetrii jest prostą równoległą do osi OY i przechodzi przez wierzchołek paraboli w punkcie xw, a więc jednej ze współrzędnej wierzchołka, które obliczamy ze wzorów:

x_w=-\frac{b}{2a} \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}

Równanie osi symetrii ma więc postać::

x=x_w\\ f(x)=-2x^2+x-3\\ a=-2\\ b=1\\ c=-3\\ x=-\frac{b}{2a}=-\frac{1}{-4}=\frac{1}{4}

ksiązki Odpowiedź

x=\frac{1}{4}

© medianauka.pl, 2010-02-14, ZAD-619

Zadania podobne

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x-2|

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej z parametrem
Dla jakiej wartości parametrów m i n wierzchołkiem paraboli o równaniu y=x^2-mx+n+1 jest punkt A(2,1)?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.
ilustracja do zadania nr 10 matura 2016
Zbiorem wartości funkcji f jest przedział:

A. (-∞,-2>
B. <-2,4>
C. <4,∞)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

ilustracja do zadania nr 10 matura 2016

Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale <−1, 2> jest równa

A. 2
B. 5
C. 8
D. 9


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2014
Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2x2+bx+c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Dziwna Matematyka
Algebra
Montessori - zabawa cyferkami - cyferki
Kolorowe skarpetki Kostka
Kubek matematyka pi
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.