Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - wykres funkcji kwadratowej


Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wykres sporządzimy w dwóch etapach.

Etap 1

Pierwsze równanie jest określone jedynie dla x mniejszych od zera i wykres będziemy sporządzać tylko w tej części układu współrzędnych. Jest to parabola. Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji:

x-2-1012
y=x241014

Sporządzamy wykres, pamiętając, że należy do niego jedynie część dla ujemnych x. Pozostałą część paraboli zaznaczono linią przerywaną i nie należy ona do wykresu naszej funkcji, podobnie jak punkt (0,0).

Wykres funkcji - etap 2

Etap 2

Drugie równanie jest określone jedynie dla x większych od zera lub równych zero i wykres będziemy sporządzać tylko w tej części układu współrzędnych. Jest to parabola. Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji:

x-2-1012
y=-x2-4-10-1-4

Sporządzamy wykres w tym samym układzie współrzędnych co przed chwilą, pamiętając, że należy do niego jedynie część dla nieujemnych x. Pozostałą część paraboli zaznaczono linią przerywaną i nie należy ona do wykresu naszej funkcji.

Wykres funkcji

ksiązki Odpowiedź

Wykres funkcji

© medianauka.pl, 2010-02-14, ZAD-620


Polecamy koszykLogika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.