Zadanie - wykres funkcji kwadratowej z parametrem


Dla jakiej wartości parametrów m i n wierzchołkiem paraboli o równaniu y=x^2-mx+n+1 jest punkt A(2,1)?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

y=x^2-mx+n+1 \\ \Delta=b^2-4ac=(-m)^2-4(n+1)=m^2-4n-4
x_w=-\frac{b}{2a}=-\frac{-m}{2}=\frac{m}{2}=2 \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}=-\frac{m^2-4n-4}{4}=1

\frac{m}{2}=2/\cdot 2 \\ m=4

-\frac{m^2-4n-4}{4}=1\\ -\frac{4^2-4n-4}{4}=1/\cdot (-4)\\ 16-4n-4=-4\\ -4n=-16/:(-4) \\ n=4

Dla m=4 i n=4 parabola o równaniu y=x^2-mx+n+1 ma wierzchołek w punkcie (2,1)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wierzchołek paraboli ma współrzędne:

W(x_w,y_w) \\ x_w=-\frac{b}{2a} \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}

Wierzchołek paraboli, o której mowa w zadaniu ma współrzędne A(2,1), zatem:

x_w=-\frac{b}{2a}=2 \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}=1

Wypiszmy wszystkie współczynniki naszego trójmianu kwadratowego:

y=ax^2+bx+c \\ y=x^2-mx+n+1 \\ a=1 \\ b=-m \\ c=n+1 \\ \Delta=b^2-4ac=(-m)^2-4(n+1)=m^2-4n-4

Podstawiamy do wzoru na współrzędne wierzchołka paraboli wyznaczone współczynniki:

x_w=-\frac{b}{2a}=-\frac{-m}{2}=\frac{m}{2}=2 \\ y_w=-\frac{\Delta}{4a}=-\frac{m^2-4n-4}{4}=1 tło tło

Mamy do rozwiązania dwa równania. Pierwsze z nich:

\frac{m}{2}=2/\cdot 2 \\ m=4 tło

Wiedząc, że m=4 łatwo jest rozwiązać drugie równanie:

-\frac{m^2-4n-4}{4}=1\\ -\frac{4^2-4n-4}{4}=1/\cdot (-4)\\ 16-4n-4=-4\\ -4n=-16/:(-4) \\ n=4 tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

Dla m=4 i n=4 parabola o równaniu y=x^2-mx+n+1 ma wierzchołek w punkcie (2,1)

© medianauka.pl, 2009-12-29, ZAD-460

Zadania podobne

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną, y=|x^2-x-2|
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x-2|

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2-x|-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji f(x)=|x^2|-x-2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej - oś symetrii
Znaleźć równanie osi symetrii paraboli o równaniu f(x)=-2x^2+x-3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Sporządzić wykres funkcji
f(x)=\begin{cases}x^2 \ dla \ x<0\\ -x^2\ dla \ x\geq 0\end{cases}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji kwadratowej
Znaleźć równanie paraboli, której fragment przedstawiono na rysunku:
parabola

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.
ilustracja do zadania nr 10 matura 2016
Zbiorem wartości funkcji f jest przedział:

A. (-∞,-2>
B. <-2,4>
C. <4,∞)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2016 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (1,9) . Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f.

ilustracja do zadania nr 10 matura 2016

Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale <−1, 2> jest równa

A. 2
B. 5
C. 8
D. 9


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2014
Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2x2+bx+c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W=(4,0). Oblicz wartości współczynników b i c.

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Nowoczesne kompendium matematyki
Kolorowe skarpetki - Lollypop
Krótka podróż w głąb matematyki
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki - smart owl - sowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.