zadanie

Zadanie 545 - środek odcinka


Dany jest odcinek o końcach A=(2+\sqrt{2}, 2), \ B=(-4+\sqrt{2}, -4). Znaleźć współrzędne środka odcinka \overline{AB}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x_s=\frac{2+\sqrt{2}+(-4+\sqrt{2})}{2}=\sqrt{2}-1\\ y_s=\frac{-4+2}{2}=-1\\ S=(\sqrt{2}-1,-1)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby znaleźć środek danego odcinka korzystamy ze wzoru na współrzędne środka odcinka \overline{AB}:

x_s=\frac{x_A+x_B}{2}, \ y_s=\frac{y_A+y_B}{2}

Podstawiamy odpowiednie dane i obliczmy współrzędne środka naszego odcinka:

A=(2+\sqrt{2},2), B=(-4+\sqrt{2},-4)\\ x_s=\frac{2+\sqrt{2}+(-4+\sqrt{2})}{2}=\frac{2-4+2\sqrt{2}}{2}=\frac{-2+2\sqrt{2}}{2}=\frac{\cancel{2}(-1+\sqrt{2})}{\cancel{2}}=\sqrt{2}-1\\ y_s=\frac{-4+2}{2}=\frac{-2}{2}=-1\\ S=(\sqrt{2}-1,-1)

ksiązki Odpowiedź

S=(\sqrt{2}-1,-1)

© Media Nauka, 2011-01-03

Zadania podobne

kulkaZadanie 542 - długość odcinka
Dane są punkty A=(-3,-2), B=(2, -2). Obliczyć długość odcinka wzór

kulkaZadanie 543 - Długość odcinka
Dany jest punkt A=(1,4). Znaleźć taki punkt B, że |\overline{AB}|=1 i który leży na prostej x=\frac{1}{2}

kulkaZadanie 544 - długość odcinka i pole trójkąta
Obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego, wyznaczonego przez punkty A=(1,2), B=(1,3), C=(4,1)

kulkaZadanie 546 - środek odcinka
Znaleźć środek kwadratu wyznaczonego przez punkty A=(0,0), \ B=(1,2),\ C=(3,1),\ D=(2,-1)

kulkaZadanie 547 - symetralna odcinka
Znaleźć równanie symetralnej odcinka \overline{AB}, gdzie A=(1,4), \ B=(-2, 1)