zadanie

Zadanie 553 - odległość punktów


Dane są punkty A=(\frac{\sqrt{2}}{2},2\sqrt{2}), \ B=(\frac{1}{\sqrt{2}}, 3\sqrt{2}+1). Obliczyć odległość |AB|.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

|AB|=\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}})^2+(3\sqrt{2}+1-2\sqrt{2})^2}=\sqrt{0+(\sqrt{2}+1)^2}=\sqrt{2}+1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Odległość punktów A=(x_A,y_A), \ B=(x_B, y_B) obliczamy ze wzoru:

|AB|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}

Stosujemy powyższy wzór:

|AB|=\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}})^2+(3\sqrt{2}+1-2\sqrt{2})^2}=\\ =\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot \sqrt{2}})^2+(\sqrt{2}+1)^2}=\\=\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2})^2+(\sqrt{2}+1)^2}=\sqrt{0+(\sqrt{2}+1)^2}=\sqrt{2}+1

ksiązki Odpowiedź

|AB|=\sqrt{2}+1

© Media Nauka, 2011-01-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 530 - odległość punktów
Sprawdzić, czy istnieją takie punkty A, B i C, że
a) |AB|=10, |AC|=5, |BC|=5
b) |AB|=10, |AC|=4, |BC|=5
c) |AB|=10, |AC|=6, |BC|=5


kulkaZadanie 531 - odległość punktów
Jaka jest odległość między różnymi punktami A, B, jeżeli |AC|=4, |BC|=5?