zadanie

Zadanie 643 - odległość punktu od prostej


Oblicz odległość punktu P=(3,2) od prostej 3x+4y-1=0.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

d=\frac{|3\cdot 3+4\cdot 2-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Odległość punktu P=(x_0,y_0) od prostej Ax+By+C=0 wyrażona jest wzorem:

d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}

Mamy wszystkie dane, wystarczy podstawić je do wzoru:

3x+4y-1=0\\ A=3, \ B=4,\ C=-1\\ P=(3,2)\\ d=\frac{|3\cdot 3+4\cdot 2-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|9+8-1|}{\sqrt{9+16}}=\frac{|16|}{\sqrt{25}}=\frac{16}{5}=3\frac{1}{5} tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

d=3\frac{1}{5}

© Media Nauka, 2011-02-19

Zadania podobne

kulkaZadanie 538 - odległość początku układu współrzędnych od okręgu
Obliczyć odległość początku układu współrzędnych od okręgu o równaniu (x-3)^2+(y-2)^2=4

kulkaZadanie 539 - odległość punktu od prostej
Obliczyć odległość punktu A=(-3,4) od prostej o równaniu y=-2x+2

kulkaZadanie 540 - odległość punktu od figury
Obliczyć odległość punktu M=(1,2) od trójkąta wyznaczonego przez punkty A=(-1,0), B=(5,-1), C=(1,-3)

kulkaZadanie 541 - odległość punktu od prostej
Znaleźć współrzędne punktów, których odległość od prostej y=3x+2 jest równa \sqrt{2}

kulkaZadanie 644 - odległość punktu od prostej
Oblicz odległość punktu P=(-1,1) od prostej y=2x-1.