zadanie

Zadanie 725 - funkcje trygonometryczne


Obliczyć długość podstawy prostokąta, jeżeli przekątna o długości d=2\sqrt{3} tworzy z podstawą kąt \alpha=30^o.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\cos{30^0}=\frac{a}{d}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{a}{2\sqrt{3}}/\cdot 2\sqrt{3}\\ a=3

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Szkic do zadania 725 - oznaczenia w trójkącie

Korzystamy z definicji funkcji cosinus:

\cos{30^0}=\frac{a}{d}\\ \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{a}{2\sqrt{3}}/\cdot 2\sqrt{3}\\ a=\frac{\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}}{2}\\ a=3

Skorzystaliśmy z danej wartości d=2\sqrt{3} i tego, że \cos{30^o}=\frac{\sqrt{3}}{2}

ksiązki Odpowiedź

a=3

© Media Nauka, 2011-03-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 723 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości a, ramionach długości b, kątami wewnętrznymi przy podstawie trójkąta \beta oraz \alpha przy wierzchołku trójkąta z którego opada wysokość h na podstawę trójkąta. Zapisać podstawowe funkcje trygonometryczne dla katów: \beta, \frac{\alpha}{2}.

kulkaZadanie 724 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a=\sqrt{2}. Oblicz długość podstawy korzystając z funkcji trygonometrycznych.

kulkaZadanie 726 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć promień R okręgu opisanego na sześciokącie foremnym, jeżeli wiadomo, że długość promienia wpisanego w ten wielokąt r=2.