zadanie

Zadanie 85 - zastosowanie szeregu geometrycznego, suma szeregu


Rozwiązać równanie 5+\frac{5}{x}+\frac{5}{x^2}+\frac{5}{x^3}+...=10


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

5+5\cdot \frac{1}{x}+5\cdot (\frac{1}{x})^2+5\cdot (\frac{1}{x})^3+...=10
a_1=5 \\ q=\frac{1}{x}
Warunekiem zbieżności szeregu: |q|<1, czyli |\frac{1}{x}|<1.
S=\frac{5}{1-\frac{1}{x}}=10/:5 \\ \frac{1}{\frac{x}{x}-\frac{1}{x}}=2 \\ \frac{1}{\frac{x-1}{x}} \\ \frac{x}{x-1}-2=0 \\ \frac{x}{x-1}-\frac{2(x-1)}{x-1}=0 \\ \frac{x-2x+2}{x-1}=0 \\ -x+2=0 \\ x=2
Ponieważ |\frac{1}{x}|=\frac{1}{2}<1 więc x=2 jest rozwiązaniem równania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Do obliczenia sumy, która występuje po lewej stronie równania wykorzystamy właściwości szeregu geometrycznego.

a_1+a_1q+a_1q^2+a_1q^3+...+a_1q^{n-1}+...

Aby doprowadzić sumę po lewej stronie równania do powyższej postaci wykonujemy niewielkie przekształcenia:

5+5\cdot \frac{1}{x}+5\cdot (\frac{1}{x})^2+5\cdot (\frac{1}{x})^3+...=10

Mamy więc do czynienia z szeregiem geometrycznym, w którym

a_1=5 \\ q=\frac{1}{x}

W naszym równaniu suma nieskończenie wielu składników jest równa 10. Szereg musi być zatem zbieżny. Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest |q|<1, czyli |\frac{1}{x}|<1.
Suma szeregu geometrycznego zbieżnego jest równa:

S=\frac{a_1}{1-q}

Możemy więc zastąpić całą lewą stronę równania powyższym wzorem:

S=\frac{5}{1-\frac{1}{x}}=10/:5 \\ \frac{1}{\frac{x}{x}-\frac{1}{x}}=2 \\ \frac{1}{\frac{x-1}{x}} \\ \frac{x}{x-1}-2=0 \\ \frac{x}{x-1}-\frac{2(x-1)}{x-1}=0 \\ \frac{x-2x+2}{x-1}=0 \\ -x+2=0 \\ x=2

Ponieważ |\frac{1}{x}|=\frac{1}{2}<1 więc x=2 jest rozwiązaniem równania.

ksiązki Odpowiedź

x=2

© Media Nauka, 2010-01-01

Zadania podobne

kulkaZadanie 78 - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,24(7) na ułamek zwykły.

kulkaZadanie 79 - Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(13) na ułamek zwykły.

kulkaZadanie 80 - zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły
Zamienić liczbę 0,(c) na ułamek zwykły, gdzie c\in \lbrace 1,2,3,4,5,6,7,8,9\rbrace.

kulkaZadanie 81 - zastosowanie szeregu geometrycznego
Środki kwadratu o boku długości a połączono ze sobą. W ten sposób został utworzony kwadrat, którego środki boków znów połączono ze sobą i tak dalej. Obliczyć pole powierzchni wszystkich utworzonych w ten sposób figur geometrycznych.

kulkaZadanie 82 - zastosowanie szeregu geometrycznego
Nieskończenie wiele odcinków, każdy o długości o 1/3 mniejszej od długości poprzedniego, ustawiono w linii prostej jeden za drugim. Linijką jakiej długości trzeba dysponować, aby zmierzyć ich łączną długość, jeżeli najdłuższy odcinek ma długość 10 cm?

kulkaZadanie 83 - szereg geometryczny - suma szeregu
Obliczyć \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+...

kulkaZadanie 84 - szereg geometryczny
Obliczyć 1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{2}}+...

kulkaZadanie 86 - szereg geometryczny - równanie
Rozwiązać równanie 1+x+x^2+x^3+..=\frac{8}{7}

kulkaZadanie 87 - zbieżność szeregu geometrycznego
Dla jakich wartości parametru x szereg geometryczny 1+x^3+x+1+(x^3+x+1)^2+(x^3+x+1)^3+... jest zbieżny?