Gęsi

Gęsi (Anserinae) to podrodzina dużych ptaków z rodziny kaczkowatych.

Do gęsi zaliczamy 4 plemiona:

Rodzaje

Wykaz wszystkich opublikowanych rodzajów z tej rodziny.

Anser
 Anatidae

Anser to rodzaj ptaka z rodziny kaczkowatych z podrodziny gęsi, do którego zaliczamy 10 gatunków ptaków, z czego w Polsce można spotkać 7 gatunków.

Wybrane gatunki:

Śnieżyca cesarska
Gęś garbonosa
Gęgawa
Gęś białoczelna
Gęś zbożowa
Gęś tybetańska, gęś indyjska
Branta
 Anatidae

Branta to rodzaj ptaka z rodziny kaczkowatych z podrodziny gęsi, do którego zaliczamy 6 gatunków bernikli, z czego w Polsce około 4 gatunki.

Wybrane gatunki:

Bernikla białolica
Bernikla rdzawoszyja
Bernikla kanadyjska
Gęś hawajska
Bernikla obrożna
Bernikla północna
Cygnus
 Anatidae

Cygnus to rodzaj ptaków rodziny kaczkowatych, do którego zaliczamy 6 gatunków, z czego w Polsce można spotkać 3 gatunki.

Wybrane gatunki:

Łabędź niemy
Łabędź czarny
Łabędź czarnoszyi
Łabędź krzykliwy
Łabędź czarnodzioby
Łabędź trąbiący


Gatunki

Wykaz pozostałych gatunków.

KapodzióbKapodziób

Cereopsis novaehollandiae

Kapodziób to duży ptak z rodziny kaczek, z grupy kazarek, zamieszkujący wysepki południowej Australii. Charakterystyczna dla tego gatunku jest duża woskówka w kolorze jasnozielonym. Stopy i dziób są czarne, skoki czerwone.


Wygląd

Dymorfizm płciowy nie występuje. Upierzenie szaro-biało-brązowe. Rozmiary zwykle dość duże. Szyja bardzo długa.

Występowanie i środowisko

Gęsi mają zasięg kosmopolityczny. Ptaki te są związane zwykle z wodnym środowiskiem. Wiele gatunków zasiedla tundrę na północy Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Tryb życia i zachowanie

To ptaki wędrowne, pokonujące często ogromne odległości w charakterystycznej formacji klucza w kształcie litery "V".

Morfologia i anatomia

Długość ciała od 50 do 170 cm.

Pożywienie

Podstawę diety stanowi roślinność lądowa.

Rozmnażanie

W zniesieniu od 2 do 8 jaj. W pary często łączą się na całe życie.

Ochrona i zagrożenia

Kilka gatunków ma znaczenie gospodarcze. Największe z nich ma gęś domowa, będąca udomowioną formą gęgawy. Głównym celem hodowli jest mięso, tłuszcz i pierze.

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN - Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek - Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/
  • Jacek Twardowski, Kamila Twardowska - Ptaki Świata, 978-83-8059-276-6, SBM 2016
  • pod red. Przemysława Busse - Mały Słownik Zoologiczny - PTAKI t.I i II, ISBN 83-214-0043-4, Wiedza Powszechna 1990
  • Christopher Perrins - Wielka Encyklopedia Ptaki, wszystkie rodziny świata, ISBN 978-83-7670-263-6, Buchmann 2012

© medianauka.pl, 2021-05-02, A-4045©® Media Nauka 2008-2023 r.