Łososiowate

Łososiowate to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu łososiokształtnych (Salmoniformes). To ryby o smukłej i wrzecionowatej sylwetce. Ciało jest nieznacznie bocznie spłaszczone. Zaliczamy do nich łososie i pstrągi. Ogon nieco rozwidlony.

Płetwy nie są wielkie. Łuski są małe i okrągłe. W paszczy znajdują się ostre zęby. Niektóre gatunki przybierają specyficzną szatę godową, która zasadniczo różni się od normalnego wyglądu (jak u łososia Oncorhynchus nerka).

Występowanie i środowisko

Ryby te występują w morzach i rzekach prawie całego świata. Większą część swego życia spędzają w wodzie słonej. Do rzek wpływają na tarliska.

Tryb życia i zachowanie

Łososie odbywają regularne wędrówki na tarło w górę rzek.

Morfologia i anatomia

Przewód pokarmowy jest prosty. Przy żołądku znajduje się pojedyncza pętla. Jelito jest krótkie.

Rozmnażanie

Rozmnażanie odbywa się w wodzie słodkiej. Ryby z tej rodziny odbywają dalekie wędrówki w górę rzek na miejsca tarlisk. Młode bezpośrednio po wylęgu albo w krótkim czasie po wylęgu wędrują do morza.

Pożywienie

To drapieżcy. Na ogół żerowanie kończy się wraz z podjęciem wędrówki na tarliska. Ryby z tej rodziny zjadają plankton, bezkręgowce, w tym owady lub inne drobne kręgowce.

Ochrona i zagrożenia

Wiele łososiowatych to gatunki zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Wiele łososiowatych ma ogromne znaczenie gospodarcze. Największą rolę w historii rybołówstwa odegrał łosoś atlantycki.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Tarło odbywa głowacica.
         Trwa okres ochronny na głowacicę.
       Najlepszy okres na połów głowacicy.
         Trwa okres rozrodczy lipienia.
         Okres ochronny lipienia.
          Najlepszy okres na połów lipienia.
         Trwa okres ochronny dla łososia szlachetnego w rzekach
        Trwa okres ochronny dla łososia szlachetnego w Bałtyku
        Trwa okres rozrodu łososia atlantyckiego.
          W rzekach pojawiają się młode łososie.
         Najlepszy czas na połów łososia.
      Okres tarła u pstrąga tęczowego.
          Najlepszy czas na połów pstrąga tęczowego.
      Okres tarła u pstrąga potokowego.
           Najlepszy czas na połów pstrąga.
       Okres ochronny dla pstrąga potokowego w Wiśle i jej dopływach, w Sanie i jego dopływach, w Odrze i jej dopływach, w Bystrzycy i jej dopływach.
        Okres ochronny dla pstrąga potokowego w pozostałych rzekach niż wyżej wymienione.
        Okres tarła u pstrąga źródlanego.
           Najlepszy czas na połów pstrąga źródlanego.
         Sieja trze się.
           Sezon na sieję u wędkarzy.
        Okres tarła troci.
     Najlepsze brania troci.
Ryby anadromiczne
Ryby anadromiczne są to takie ryby, które płyną w górę rzeki pod prąd wody. Najczęściej chodzi o gatunki, które wpływają z morza (słonych wód) do rzek i jezior na tarło.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-02-05, RODZ-358Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.