Pokrzewkowate

Pokrzewkowate (Sylviidae) to rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Rodzina ta liczy dziś około 31 gatunków. W Polsce żyje około 7 gatunków z tej rodziny ptaków.

Poszczególne gatunki bywają do siebie bardzo podobne. Ich rozróżnienie w terenie bywa trudne nawet dla specjalistów. To co je od siebie zdecydowanie odróżnia, to wydawane odgłosy. Ptaki te mają zwykle brązowe, szarozielone lub żółte upierzenie, u niektórych gatunków tropikalnych - kolorowe. Często ma miejsce ciemne kreskowanie. Maja wąskie dzioby, dość mocne nogi. Zazwyczaj samiec i samica wyglądają podobnie.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują Europę, Azję, Afrykę, Australię z Indonezją. Przebywają zwykle pośród gęstej roślinności. Często ich środowiskiem są trzcinowiska i zarośla nad ciekami wodnymi (rodzaj Acrocephalus). Zaganiacze i pokrzewki żyją w lasach i zakrzewieniach. Kusaczynki (rodzaj Tesia) prowadzą naziemny tryb życia. Chwastówki zajmują środowiska trawiaste.

Tryb życia i zachowanie

Większość gatunków z północnego obszaru występowania podejmuje wędrówkę na zimowiska do Afryki i południowej części Azji. To dość ruchliwe ptaki prowadzące dzienny tryb życia.

Rozmnażanie

Zwykle ptaki te są monogamiczne. Gniazdo to czarka lub kula umieszczona dość nisko nad ziemią. Samica składa 2-7 jaj. Pisklęta pozostają w gnieździe przez 11-15 dni, choć potrafią z niego wychodzić wcześniej, zanim jeszcze nauczą się latać.

Pożywienie

Zasadniczo zjadają owady. Zdarza się, że niektóre gatunki żywią się też owocami. Sporo gatunków spija nektar.

Ochrona i zagrożenia

Trzy gatunki są krytycznie zagrożone, 10 uznaje się za zagrożone, 29 jest narażonych na wymarcie. Chaszczak aldabrański jest gatunkiem wymarłym.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danej rodziny. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rodziny)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rodziny)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

          Okres lęgów u cierniówki.
          Cierniówka przylatuje do Polski.
          Cierniówka odlatuje na zimowiska.
     Okres występowania w Polsce gajówki. Odloty zaczynają się już w sierpniu.
          Jarzębatka przylatuje do kraju.
          Okres lęgowy jarzębatki.
          Jarzębatka odlatuje z kraju.
     Okres występowania w Polsce kapturki.
     Okres występowania w Polsce piegży.

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN — Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek — Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

Ptaki online na żywo
W Internecie jest wiele stron z możliwością podglądania ptaków na żywo online, za pośrednictwem kamer. Najczęściej podgląda się ptaki w ich gniazdach oraz przy karmnikach.
Jaki ptak znosi najwięcej jaj?
Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?
Ile jest ptaków na świecie?
Czy ptaków jest więcej niż ludzi na świecie? Ile jest gatunków ptaków na świecie a ile w Polsce? Które gatunki są najliczniejsze, a które rzadkie?
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2015-04-08, RODZ-301
Data aktualizacji artykułu: 2021-09-27©® Media Nauka 2008-2023 r.