Zadanie - własności logarytmów


Oblicz wartość wyrażenia: W=\log_{\frac{1}{3}}{x}+\log_{9}{x^2}+\log_{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}-log_{3}{x} dla x>0


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

W=\log_{\frac{1}{3}}{x}+\log_{9}{x^2}+\log_{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}-log_{3}{x}
W=\log_{\frac{1}{3}}{3}\cdot \log_{3}{x}+\log_{9}{3}\cdot \log_{3}{x^2}+\log_{\sqrt{3}}{3}\cdot \log_{3}{\sqrt{x}}-log_{3}{x}
W=-\log_{3}{x}+\frac{1}{2}\log_{3}{x^2}+2\log_{3}{\sqrt{x}}-log_{3}{x}
W=-\log_{3}{x}+\log_{3}{\sqrt{x^2}}+\log_{3}{(\sqrt{x})^2}-log_{3}{x}

Dla x>0 mamy:

W=-\log_{3}{x}+\log_{3}{x}+\log_{3}{x}-\log_{3}{x}=0

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W przypadku sumy logarytmów lub ich różnicy istotne jest to, aby podstawy tych logarytmów były jednakowe. W naszym przypadku tak nie jest. Musimy więc zastosować własność logarytmów, która pozwoli nam zamienić podstawę logarytmu na inną. W naszym zadaniu w podstawach logarytmu pojawia się liczba 3 samodzielnie, w ułamku, kwadracie i pod pierwiastkiem. Zmieńmy zatem podstawy logarytmu na liczbę 3. korzystając ze wzoru (dla dodatnich wartości a,b i c oraz a i c różnych od 1):

\log_{a}{b}=\log_{a}{c}\cdot \log_{c}{b}

Zamieńmy więc poszczególne składniki sumy wyrażenia W

log_{\frac{1}{3}}{x}=\log_{\frac{1}{3}}{3}\cdot \log_{3}{x}=-1\cdot \log_{3}{x}=-\log_{3}{x} tło tło tło tło tło tło

Dla drugiego składnika sumy:

\log_{9}{x^2}=\log_{9}{3}\cdot \log_{3}{x^2}=\frac{1}{2}\log_{3}{x^2}= \\ =\log_{3}{(x^2)^{\frac{1}{2}}}=\log_{3}{\sqrt{x^2}}=\log_{3}{x} \ dla \ x&gt0 tło tło

Tutaj należy się kilka słów wyjaśnienia. Na niebiesko zaznaczono fragment, w którym wykorzystano następującą własność logarytmów:

n\cdot \log_{a}{b}=\log_{a}{b^n}

Zauważmy też, że gdyby nie warunek x>0, to mielibyśmy \sqrt{x^2}=|x|, a tak możemy opuścić wartość bezwzględną. Ponadto \log_{9}{3}=\frac{1}{2}, bo 9^{\frac{1}{2}}=\sqrt{9}=3

Dla trzeciego składnika sumy:

\log_{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}=\log_{\sqrt{3}}{3}\cdot \log_{3}{\sqrt{x}}=2\log_{3}{\sqrt{x}}= \\ =\log_{3}{(\sqrt{x}})^2=\log_{3}{x} \ dla \ x&gt0 tło tło

Wyjaśnijmy, że \log_{\sqrt{3}}{3}=2, bo (\sqrt{3})^2=3

Możemy więc podstawić obliczone wartości składników sumy do naszego wyrażenia. Otrzymamy wówczas:

W=-\log_{3}{x}+\log_{3}{x}+\log_{3}{x}-\log_{3}{x}=0

ksiązki Odpowiedź

W = 0

© medianauka.pl, 2009-12-03, ZAD-411

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie wykładnicze

Rozwiązać równanie:

a) 2^x=3

b) 2^x=3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia W=5\log{a}-2\log{\frac{a^3}{b^2}}+\log{ab^6} dla a=\frac{7}{11} \ i \ b=\frac{1}{10}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów, oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia 4^{1-\log_{2}{3}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - Oblicz wartość wyrażenia

Oblicz: \frac{5^{-\log_{5}{\frac{1}{8}}}}{2\log_{5}{10}-\log_{5}{4}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - obliczanie logarytmów

Oblicz wartość wyrażenia: \log_{4}{a}+4\log_{a}{2} wiedząc, że \log_{16}{a}=3 i a>1.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów

Oblicz:

a) \log_{5}{25\sqrt[3]{5}}

b) \log_{2}{\frac{\sqrt{2}}{4}}

c) \log_{2}{16^{\log_{3}{\sqrt{3}}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2016 (poziom podstawowy)

Liczba \log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})} jest równa:

A. 3/2

B. 2

C. 5/2

D. 3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2014

Suma log816+1 jest równa

A. 3

B. 3/2

C. log817

D. 7/3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2017

Liczba 2log_2 3 - 2log_2 5 jest równa

A. log_2 \frac{9}{25}

B. log_2 \frac{3}{5}

C. log_2 \frac{9}{5}

D. log_2 \frac{6}{25}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2018

Liczba 2log36-log34 jest równa:

  1. 4
  2. 2
  3. 2log32
  4. log38


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2020

 

Liczba log5√125 jest równa:

A. 2/3

B. 2

C. 3

D. 3/2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2021

Suma 2log√10 + log103 jest równa

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.