Zadanie - własności logarytmów - obliczanie logarytmów


Oblicz wartość wyrażenia: \log_{4}{a}+4\log_{a}{2} wiedząc, że \log_{16}{a}=3 i a>1.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\log_{4}{a}+4\log_{a}{2}=\log_{4}{a}+\log_{a}{2^4}=\log_{4}{a}+\log_{a}{16}=
=\log_{4}{a}+\frac{1}{\log_{16}{a}}=\log_{4}{a}\cdot \frac{\log_{16}{a}}{\log_{16}{a}}+\frac{1}{\log_{16}{a}}=\frac{\log_{4}{a}\cdot\log_{16}{a}+1}{\log_{16}{a}}=
=\frac{\log_{4}{16}\cdot \log_{16}{a} \cdot\log_{16}{a}+1}{\log_{16}{a}}=\frac{2\cdot (\log_{16}{a})^2+1}{\log_{16}{a}}=\frac{2\cdot 3^2+1}{3}=\frac{19}{3}=6\frac{1}{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Ponieważ dany jest logarytm o podstawie 16, należy w jakiś sposób doprowadzić składniki sumy do logarytmów o takiej właśnie podstawie. Zrobimy to w kilku etapach. Najpierw skorzystamy z pewnej własności działań na logarytmach:

n\cdot \log_{a}{b}=\log_{a}{b^n}, \ a\neq 1 \ i \ a,b \in R_{+}, \ n\in R

Mamy więc:

\log_{4}{a}+4\log_{a}{2}=\log_{4}{a}+\log_{a}{2^4}=\log_{4}{a}+\log_{a}{16} tło tło

Skorzystamy teraz z następującej własności logarytmu:

\log_{a}{b}=\frac{1}{\log_{b}{a}}, \ a,b\neq 1 \ i \ a,b \in R_{+}

Dzięki tej własności możemy zmienić podstawę logarytmu do żądanej wartości.

\log_{4}{a}+\log_{a}{16}=\log_{4}{a}+\frac{1}{\log_{16}{a}} tło tło

Sprowadźmy teraz obie liczby do wspólnego mianownika.

\log_{4}{a}\cdot 1+\frac{1}{\log_{16}{a}}=\log_{4}{a}\cdot \frac{\log_{16}{a}}{\log_{16}{a}}+\frac{1}{\log_{16}{a}}=\frac{\log_{4}{a}\cdot\log_{16}{a}+1}{\log_{16}{a}} tło tło

Zmienimy jeszcze podstawę logarytmy z 4 na 16, korzystając ze wzoru:

\log_{a}{b}=\log_{a}{c}\cdot \log_{c}{b}, \ a,c\neq 1 \ i \ a,b,c \in R_{+}

Otrzymujemy:

\frac{\log_{4}{a}\cdot\log_{16}{a}+1}{\log_{16}{a}}=\frac{\log_{4}{16}\cdot \log_{16}{a} \cdot\log_{16}{a}+1}{\log_{16}{a}}=\frac{2\cdot (\log_{16}{a})^2+1}{\log_{16}{a}} tło tło

Teraz możemy zastosować podstawienie. Wiemy na podstawie warunków, że \log_{16}{a}=3, więc

\frac{2\cdot (\log_{16}{a})^2+1}{\log_{16}{a}}=\frac{2\cdot 3^2+1}{3}=\frac{19}{3}=6\frac{1}{3}

ksiązki Odpowiedź

\log_{4}{a}+4\log_{a}{2}=6\frac{1}{3} dla \log_{16}{a}=3 i a>1

© medianauka.pl, 2009-12-04, ZAD-412

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie wykładnicze
Rozwiązać równanie:
a) 2^x=3
b) 2^x=3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - oblicz wartość wyrażenia
Oblicz wartość wyrażenia W=5\log{a}-2\log{\frac{a^3}{b^2}}+\log{ab^6} dla a=\frac{7}{11} \ i \ b=\frac{1}{10}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów, oblicz wartość wyrażenia
Oblicz wartość wyrażenia 4^{1-\log_{2}{3}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - Oblicz wartość wyrażenia
Oblicz: \frac{5^{-\log_{5}{\frac{1}{8}}}}{2\log_{5}{10}-\log_{5}{4}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów
Oblicz wartość wyrażenia: W=\log_{\frac{1}{3}}{x}+\log_{9}{x^2}+\log_{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}-log_{3}{x} dla x>0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów
Oblicz:
a) \log_{5}{25\sqrt[3]{5}}
b) \log_{2}{\frac{\sqrt{2}}{4}}
c) \log_{2}{16^{\log_{3}{\sqrt{3}}}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2016 (poziom podstawowy)
Liczba \log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})} jest równa:

A. 3/2
B. 2
C. 5/2
D. 3


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2014
Suma log816+1 jest równa

A. 3
B. 3/2
C. log817
D. 7/3

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2017
Liczba 2log_2 3 - 2log_2 5 jest równa

A. log_2 \frac{9}{25}
B. log_2 \frac{3}{5}
C. log_2 \frac{9}{5}
D. log_2 \frac{6}{25}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2018
Liczba 2log36-log34 jest równa:
  1. 4
  2. 2
  3. 2log32
  4. log38


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.