Zadanie maturalne nr 4, matura 2021


Suma 2log√10 + log103 jest równa

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystając z własności logarytmów mamy:

\(2log\sqrt{10}+log10^3=log(\sqrt{10})^2+log10^3=\)

\(=log10+log10^3=log(10\cdot 10^3)=log10^4=4log10=4\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-03-23, ZAD-4792

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie wykładnicze

Rozwiązać równanie:

a) \(2^x=3\)

b) \(2^x=3\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia W=5\log{a}-2\log{\frac{a^3}{b^2}}+\log{ab^6} dla a=\frac{7}{11} \ i \ b=\frac{1}{10}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów, oblicz wartość wyrażenia

Oblicz wartość wyrażenia 4^{1-\log_{2}{3}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - Oblicz wartość wyrażenia

Oblicz: \frac{5^{-\log_{5}{\frac{1}{8}}}}{2\log_{5}{10}-\log_{5}{4}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów

Oblicz wartość wyrażenia: W=\log_{\frac{1}{3}}{x}+\log_{9}{x^2}+\log_{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}-log_{3}{x} dla x>0Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów - obliczanie logarytmów

Oblicz wartość wyrażenia: \log_{4}{a}+4\log_{a}{2} wiedząc, że \log_{16}{a}=3 i a>1.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - własności logarytmów

Oblicz:

a) \log_{5}{25\sqrt[3]{5}}

b) \log_{2}{\frac{\sqrt{2}}{4}}

c) \log_{2}{16^{\log_{3}{\sqrt{3}}}}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2016 (poziom podstawowy)

Liczba \log_{\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})} jest równa:

A. 3/2

B. 2

C. 5/2

D. 3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2014

Suma log816+1 jest równa

A. 3

B. 3/2

C. log817

D. 7/3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2017

Liczba 2log_2 3 - 2log_2 5 jest równa

A. log_2 \frac{9}{25}

B. log_2 \frac{3}{5}

C. log_2 \frac{9}{5}

D. log_2 \frac{6}{25}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2018

Liczba 2log36-log34 jest równa:

  1. 4
  2. 2
  3. 2log32
  4. log38


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2020

 

Liczba log5√125 jest równa:

A. 2/3

B. 2

C. 3

D. 3/2Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 3, matura 2022

Liczba 4log42+2log48 jest równa

A. 6log410

B. 16

C. 5

D. 6log416Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2022 - poziom rozszerzony

Liczba \(\log_{3}{\sqrt{27}}−\log_{27}{\sqrt{3}}\) jest równa

A. \(\frac{4}{3}\)

B. \(\frac{1}{2}\)

C. \(\frac{11}{12}\)

D. 3Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.