Zadanie maturalne nr 2, matura 2022 - poziom rozszerzony


Funkcja \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=\frac{x^3-8}{x-2}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq 2\). Wartość pochodnej tej funkcji dla argumentu \(x=\frac{1}{2}\) jest równa

A. \(\frac{3}{4}\)

B. \(\frac{9}{4}\)

C. 3

D. \(\frac{54}{8}\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dana jest funkcja \(f(x)=\frac{x^3-8}{x-2}\). Obliczamy jej pochodną, korzystając ze wzoru

\([\frac{f(x)}{g(x)}]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}\)

Mamy więc:

\(f'(x)=\frac{(x^3-8)'(x-2)-(x^3-8)(x-2)'}{(x-2)^2}=\)

\(=\frac{3x^2\cdot (x-2)-(x^3-8)\cdot 1}{(x-2)^2}=\frac{3x^3-6x^2-x^3+8}{(x-2)^2}=\frac{2x^3-6x^2+8}{(x-2)^2}\)

Obliczamy wartość pochodnej funkcji w danym punkcie:

\(f'(\frac{1}{2})=\frac{2\cdot (\frac{1}{2})^3-6\cdot (\frac{1}{2})^2+8}{(\frac{1}{2}-2)^2}=\frac{\frac{1}{4}-\frac{6}{4}+\frac{32}{4}}{\frac{9}{4}}= \frac{\frac{27}{4}}{\frac{9}{4}}=\frac{27}{4}\cdot \frac{4}{9} = 3\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-04-26, ZAD-4880

Zadania podobne

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=-x^2+x-1\) w punkcie \(x_0=-1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=x^2\) w punkcie \(x_0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=\frac{1}{x+1}\) w punkcie \(x_0=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różniczkowalność funkcji

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=|x|\) w punkcie \(x_0=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=\begin{cases} x^2 \ dla \ x\geq 0 \\ -2x^2 \ dla \ x<0 \end{cases}\) w punkcie \(x_0=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różniczkowalność funkcji

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=|x|\) w punkcie \(x_0=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji

Obliczyć pochodną funkcji

\(a) f(x)=-\frac{1}{2}\)

\(b) g(x)=x^{17}\)

\(c) h(x)=x^{\frac{1}{3}}\)

\( d) i(x)=x\)

\( e) j(x)=\sqrt{2}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji

Obliczyć pochodną funkcji:

\(a) f(x)=-x+5\)

\(b) g(x)=-5x^2+2\sqrt{x}\)

\( c) h(x)=\sin{x}+2\cos{x}\)

\( d) i(x)=-\frac{1}{x}-tgx\)

\( e) j(x)=3x^3-2x^2+x-1\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji

Obliczyć pochodną funkcji:

\(a) f(x)=x\sin{x}\)

\(b) g(x)=\sin^2{x}\)

\(c) h(x)=x\sqrt{x}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji

Obliczyć pochodną funkcji:

a) \(f(x)=\frac{\sin{x}}{x}\)

b) \(f(x)=\frac{2x+1}{3x-1}\)

c) \(f(x)=\frac{\sin{x}}{\cos{x}}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji

Obliczyć pochodną funkcji:

a) \(f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}\)

b) \(f(x)=\frac{5x^3-x+1}{x^2-1}\)

c) \(f(x)=\frac{5x^4-3x^2}{2x^3-1}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji

Obliczyć pochodną funkcji \(f(x)=\frac{\sqrt[5]{x}}{10x^8}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Funkcja \(f(x)=\frac{3x-1}{x^2+4}\) jest określona dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Pochodna tej funkcji jest określona wzorem:

A. \(f'(x)=\frac{-3x^2+2x+12}{(x^2+4)^2}\)

B. \(f'(x)=\frac{-9x^2+2x-12}{(x^2+4)^2}\)

C. \(f'(x)=\frac{3x^2-2x-12}{(x^2+4)^2}\)

D. \(f'(x)=\frac{9x^2-2x+12}{(x^2+4)^2}\)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.