Zadanie - pochodna funkcji w punkcie


Obliczyć pochodną funkcji f(x)=-x2+x-1 w punkcie x0=-1.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

f(x_0)=f(-1)=-(-1)^2-1-1=-3 \\ f(x_0+h)=f(-1+h)=-(h-1)^2+(h-1)=\\ =-(h^2-2h+1)+h-2=-h^2+2h-1+h-2=-h^2+3h-3\\ f'(x_0)=f'(-1)=\lim_{h\to 0}{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}=\\ =\lim_{h\to 0}{\frac{-h^2+3h-3-(-3)}{h}}=\lim_{h\to 0}{\frac{-h(h-3)}{h}}=\lim_{h\to 0}{(-h+3)}=3

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0=-1.

Mamy funkcję f(x)=-x2+x-1, więc wartość funkcji w tym punkcie obliczymy, podstawiając liczbę -1 do wzoru funkcji za x.

f(x_0)=f(-1)=-(-1)^2-1-1=-3tło

Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0=-1+h=h-1 (mamy tutaj przyrost argumentu funkcji i badamy jak zmieni się wartość funkcji). Wartość funkcji w tym punkcie obliczymy, podstawiając liczbę h-1 do wzoru funkcji za x.

f(x_0+h)=f(h-1)=-(h-1)^2+(h-1)=-(h^2-2h+1)+h-2=\\ =-h^2+2h-1+h-2=-h^2+3h-3 tło tło tło tło

Skorzystaliśmy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Możemy przystąpić do obliczenia pochodnej funkcji w punkcie, korzystając ze wzoru:

f'(x_0)=\lim_{h\to 0}{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}}

Podstawiamy wyliczone wcześniej wartości funkcji do wzoru:

f'(x_0)=f'(-1)=\lim_{h\to 0}{\frac{f(h-1)-f(-1)}{h}}=\\ =\lim_{h\to 0}{\frac{-h^2+3h-3-(-3)}{h}}= \lim_{h\to 0}{\frac{-h^2+3h}{h}}=\\ =\lim_{h\to 0}{\frac{-\cancel{h}(h-3)}{\cancel{h}}}=\lim_{h\to 0}{(-h+3)}=-0+3=3 tło tło

ksiązki Odpowiedź

Pochodna funkcji f(x)=-x2+x-1 w punkcie x0=-1 jest równa 3

© medianauka.pl, 2010-09-04, ZAD-886

Zadania podobne

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie
Obliczyć pochodną funkcji f(x)=x2 w punkcie x0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie
Obliczyć pochodną funkcji f(x)=\frac{1}{x+1} w punkcie x0=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różniczkowalność funkcji
Obliczyć pochodną funkcji f(x)=|x| w punkcie x0=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji w punkcie
Obliczyć pochodną funkcji f(x)=\begin{cases} x^2 \ dla \ x\geq 0 \\ -2x^2 \ dla \ x<0 \end{cases} w punkcie x0=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - różniczkowalność funkcji
Obliczyć pochodną funkcji f(x)=|x| w punkcie x0=0

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.