Zadanie - pochodna funkcji


Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=-\frac{1}{2}\\ b)g(x)=x^{17}\\ c)h(x)=x^{\frac{1}{3}}\\ d)i(x)=x\\ e)j(x)=\sqrt{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) f'(x)=0\\ b)g'(x)=17x^{16}\\ c)h'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\\ d)i'(x)=1\\ e)j'(x)=0

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

a) Mamy tutaj do czynienia z funkcją stałą, a pochodna funkcji stałej jest równa zeru:

f'(x)=0

b) Korzystamy ze wzoru:

(x^n)'=nx^{n-1}

Mamy więc:

g'(x)=17x^{17-1}=17x^{16}

c) Korzystamy tutaj z tego samego wzoru, co wyżej:

(x^n)'=nx^{n-1}

Mamy więc:

h'(x)=\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1}=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} tło tło

We fragmencie zaznaczonym kolorem żółtym skorzystano ze wzoru:

a^{-1}=\frac{1}{a}

We fragmencie zaznaczonym kolorem różowym skorzystano ze wzoru:

a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}

d) Korzystamy ze wzoru:

(x^n)'=nx^{n-1}

Mamy więc:

i'(x)=1\cdot x^{1-1}=x^0=1

e) Mamy tutaj do czynienia z funkcją stałą (pierwiastek z dwóch jest po prostu liczbą), a pochodna funkcji stałej jest równa zeru:

j'(x)=0

© medianauka.pl, 2010-09-08, ZAD-894

Zadania podobne

kulkaZadanie - pochodna funkcji
Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=-x+5\\ b)g(x)=-5x^2+2\sqrt{x}\\ c)h(x)=\sin{x}+2\cos{x}\\ d)i(x)=-\frac{1}{x}-tgx\\ e)j(x)=3x^3-2x^2+x-1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji
Obliczyć pochodną funkcji
a) f(x)=x\sin{x}\\ b)g(x)=\sin^2{x}\\ c)h(x)=x\sqrt{x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji
Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\frac{\sin{x}}{x}
b) f(x)=\frac{2x+1}{3x-1}
c) f(x)=\frac{\sin{x}}{\cos{x}}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji
Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}
b) f(x)=\frac{5x^3-x+1}{x^2-1}
c) f(x)=\frac{5x^4-3x^2}{2x^3-1}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna ilorazu funkcji
Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\frac{\sqrt[5]{x}}{10x^8}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2016 (poziom rozszerzony)
Funkcja f(x)=\frac{3x-1}{x^2+4} jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x. Pochodna tej funkcji jest określona wzorem:

A. f'(x)=\frac{-3x^2+2x+12}{(x^2+4)^2}
B. f'(x)=\frac{-9x^2+2x-12}{(x^2+4)^2}
C. f'(x)=\frac{3x^2-2x-12}{(x^2+4)^2}
D. f'(x)=\frac{9x^2-2x+12}{(x^2+4)^2}


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.