Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pochodna ilorazu funkcji


Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\frac{\sin{x}}{x}
b) f(x)=\frac{2x+1}{3x-1}
c) f(x)=\frac{\sin{x}}{\cos{x}}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na obliczanie pochodnej ilorazu funkcji:

[\frac{f(x)}{g(x)}]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}

Dana jest funkcja f(x)=\frac{\sin{x}}{x}

Mamy tu do czynienia z ilorazem dwóch funkcji (y=sinx i y=x). Postępujemy więc zgodnie z przytoczonym wyżej wzorem.

f'(x)=\frac{(\sin{x})'\cdot x-\sin{x}\cdot (x)'}{x^2}=\frac{\cos{x}\cdot x-\sin{x}\cdot 1}{x^2}=\frac{x\cos{x}-\sin{x}}{x^2} tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

f'(x)=\frac{x\cos{x}-\sin{x}}{x^2}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na obliczanie pochodnej ilorazu funkcji:

[\frac{f(x)}{g(x)}]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}

Dana jest funkcja f(x)=\frac{2x+1}{3x-1}

Mamy tu do czynienia z ilorazem dwóch funkcji (y=2x+1 i y=3x-1). Postępujemy więc zgodnie z przytoczonym wyżej wzorem.

f'(x)=\frac{(2x+1)'(3x-1)-(2x+1)(3x-1)'}{(3x-1)^2}=\frac{2(3x-1)-3(2x+1)}{(3x-1)^2}=\\ =\frac{\cancel{6x}-2-\cancel{6x}-3}{(3x-1)^2}=\frac{-5}{(3x-1)^2} tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

f'(x)=\frac{-5}{(3x-1)^2}

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na obliczanie pochodnej ilorazu funkcji:

[\frac{f(x)}{g(x)}]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}

Dana jest funkcja f(x)=\frac{\sin{x}}{\cos{x}}

Mamy tu do czynienia z ilorazem dwóch funkcji (y=sinx i y=cosx). Postępujemy więc zgodnie z przytoczonym wyżej wzorem.

f'(x)=\frac{(\sin{x})'\cos{x}-\sin{x}(\cos{x})'}{\cos^2{x}}=\frac{\cos{x}\cdot \cos{x}-\sin{x}\cdot (-\sin{x})}{\cos^2{x}}= tło tło tło tło

W liczniku mamy do czynienia z wzorem jedynkowym:

=\frac{\cos^2{x}+\sin^2{x}}{\cos^2{x}}=\frac{1}{\cos^2{x}}

Alternatywny, prostszy sposób:

(\frac{\sin{x}}{\cos{x}})'=(tgx)'=\frac{1}{\cos^2{x}}

ksiązki Odpowiedź

f'(x)=\frac{1}{\cos^2{x}}

© medianauka.pl, 2010-09-09, ZAD-897

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.