Pustułeczka

Pustułeczka (Falco naumanni)

© Johannes D. Mayer - stock.adobe.com

Podgląd
Zobacz wszystkie zdjęcia.
Liczba dodatkowych zdjęć: 1.

Pustułeczka (Falco naumanni) to gatunek ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych. Samiec jest mniejszy od samicy, ma szare pokrywy skrzydłowe i głowę oraz ogon z czarną pręgą na końcu. Natomiast grzbiet jest czerwonawy. Spód jest kremowy upstrzony ciemnymi plamkami. Nogi są żółtawe. Samica jest ruda, z ciemnymi pręgami biegnącymi w poprzek ciała.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek występuje w Europie i Azji, zimuje w Afryce. W Polsce to skrajnie nieliczny ptak lęgowy. Zasiedla skraje lasów, śródpolne zadrzewienia.

Tryb życia i zachowanie

Zdarza się, że tworzy niewielkie kolonie. To ptak przelotny. Przeloty w drugiej połowie kwietnia i we wrześniu.

Morfologia i anatomia

Pustułeczka dorasta do 31 cm długości ciała i ma do 73 cm rozpiętości skrzydeł. Ciężar ciała wynosi 150-210 g.

Pożywienie

Poluje na duże owady, małe kręgowce, głównie gady i płazy.

Rozmnażanie

Gniazduje w dziupli lub w szczelinach skalnych, wyłomach w murach, czasem w gnieździe ptaków z rodziny krukowatych. Samica w maju składa 3-6 jaj, które przez 28 dni wysiaduje samiec i samica. Prawie miesiąc młode pozostają w gnieździe.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce gatunek podlega ochronie ścisłej.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Przeloty pustułeczki.
           Samica pustułeczki składa jaja.

Pokrewne gatunki ptaków


Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Powiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.77 / 69.23%
2024-01-18© medianauka.pl, 2019-01-03, GAT-2372
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.