Sokół skalny

Sokół skalny (Falco eleonorae) to gatunek ptaka z rodziny sokołowatych, podobny nieco do kobuza. Występują dwie odmiany barwne: jasna i ciemna (rzadsza). Samica jest większa od samca. Upierzenie jednobarwne, łupkowoszare, brązowawy od spodu. Osobniki o jasnej odmianie mają ciemny wąs. Dziób czarny, nogi żółte.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Sokół skalny (Falco eleonorae)

© Andreas - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek ten występuje na Madagaskarze, gdzie zimuje, w Afryce, Azji Mniejszej i Europie w basenie Morza Śródziemnego, gdzie ma tereny lęgowe. Wyjątkowo zalatuje do Polski. Preferuje tereny skaliste, morskie wybrzeża.

Tryb życia i zachowanie

To ptak wędrowny.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 40 cm, rozpiętość skrzydeł wynosi 90-100 cm.

Pożywienie

Poluje na niewielkich rozmiarów ptaki oraz większe owady.

Rozmnażanie

Okres lęgowy trwa od końca lipca do sierpnia. Młode są odkarmiane podczas ptasich wędrówek. Wówczas pokarmu jest pod dostatkiem.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Sokół skalny przystępuje do lęgów.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki ptaków


Czy tylko kukułki podrzucają swoje jaja?
To, co robi kukułka nosi nazwę pasożytnictwa lęgowego. Czy w świecie przyrody kukułka jest wyjątkiem, czy też jest to zjawisko spotykane także u innych gatunków?
Największe gniazda ptaków
Jak duże może być gniazdo ptaka? Jakie ptaki są rekordzistami pod tym względem? Oto krótki przegląd rekordzistów wśród ptasich budowniczych gniazd na świecie i w Polsce.
Jak dokarmiać ptaki?
Czym i jak mądrze dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić?
Najmniejsze ptaki na świecie
Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?
Największe ptaki na świecie
Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

© medianauka.pl, 2019-06-04, GAT-2374
©® Media Nauka 2008-2023 r.