Logo Media Nauka

Zadanie - dwusieczna kąta - konstukcja

Skonstruować dwusieczną kąta przedstawionego na rysunku.

dwusieczna kąta

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązuje pokazuje niniejszy film:

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© medianauka.pl, 2010-11-10, ZAD-1009

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie dwusiecznej kąta
Znaleźć równanie dwusiecznej kątów wyznaczonych przez proste o równaniach y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2} i y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Dwusieczne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach:, Q, R, S (zobacz rysunek)
rysunek do zanaia 9, matura 2015
Wykaż, że na czworokącie PQRS można opisać okrąg.

Pokaż rozwiązanie zadania© Media Nauka 2008-2018 r.