Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - pole trójkąta


Oblicz pole powierzchni i obwód trójkąta równobocznego o wysokości h=2 cm


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

?(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ a^2=\frac{4}{3}h^2\\ a=\frac{2h}{\sqrt{3}}\\ a=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot h\\ a=\frac{4\sqrt{3}}{3}\ cm
P=\frac{1}{2}ah=\frac{4\sqrt{3}}{3}\ cm^2
L=3a=4\sqrt{3} \ cm

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

Trójkąt równoboczny

Pole powierzchni trójkąta o podstawie a i wysokości h obliczamy ze wzoru:

P=\frac{1}{2}ah

Wysokość jest dana, musimy znaleźć długość boku trójkąta.

Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów przyprostokątnych:

(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ \frac{1}{4}a^2+h^2=a^2\\ a^2-\frac{1}{4}a^2=h^2\\ \frac{3}{4}a^2=h^2/:\frac{3}{4}\\ a^2=\frac{4}{3}h^2\\ a=\sqrt{\frac{4}{3}h^2}\\ a=\frac{2h}{\sqrt{3}}\\ a=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot h\\ a=\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot 2\ cm\\ a=\frac{4\sqrt{3}}{3}\ cm

Obliczamy pole trójkąta:

P=\frac{1}{2}ah= \frac{1}{\cancel{2}}\cdot \frac{4\sqrt{3}}{3}\ cm \cdot \cancel{2} \ cm= \frac{4\sqrt{3}}{3}\ cm^2

Obwód trójkąta obliczymy, dodając do siebie długości trzech boków.

L=3a=\cancel{3}\cdot \frac{4\sqrt{3}}{\cancel{3}} \ cm=4\sqrt{3} \ cm

ksiązki Odpowiedź

P=\frac{4\sqrt{3}}{3}, \ L=4\sqrt{3}

© medianauka.pl, 2011-02-11, ZAD-1145
Zadania podobne

kulkaZadanie - kąt wpisany w okrąg
Przez punkty A, B na okręgu o promieniu r=2,5 poprowadzono średnicę. Punkt D leży na okręgu tak, że |BD|=4. Oblicz odległość |AD|.


kulkaZadanie - wysokość w trójkącie
Oblicz wysokość w trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10 i podstawie długości 12.


kulkaZadanie - trójkąt równoramienny
W trójkącie równoramiennym o ramionach długości 5 wysokość ma długość 4. Oblicz długość podstawy.


kulkaZadanie - trójkąt prostokątny
W trójkącie prostokątnym miary dwóch kątów wewnętrznych są równe, a długość przeciwprostokątnej jest równa 6. Oblicz miarę kątów w tym trójkącie oraz długość boków.


kulkaZadanie - trójkąt prostokątny, twierdzenie Pitagorasa
W trójkącie prostokątnym długości przyprostokątnych wynoszą odpowiednio 5 i 8. Oblicz długość przeciwprostokątnej.


kulkaZadanie - twierdzenie Pitagorasa
Znaleźć dowolny trójkąt prostokątny, dla którego kwadrat krótszej przyprostokątnej jest równy 1/4 kwadratu przeciwprostokątnej.


kulkaZadanie - twierdzenie Pitagorasa
Dane są kwadraty o polach \frac{1}{4} oraz \frac{1}{9}. Jakie pole ma trzeci kwadrat, jeżeli wiadomo, że z ich boków można skonstruować trójkąt prostokątny?


kulkaZadanie - pole powierzchni i twierdzenie Pitagorasa
Ceny poszczególnych działek są następujące:
A: 60 000 PLN
B: 50 000 PLN
C: 50 000 PLN
D: 100 000 PLN
Zakup której działki jest najbardziej opłacalny?
Twierdzenie Pitagorasa - zadanie


kulkaZadanie - pole kwadratu, obliczanie długości boku
Przekątna kwadratu ma długość 1. Oblicz długość jego boku.Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.