Zadanie maturalne nr 12, matura 2021 (poziom rozszerzony)


Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\) w przedziale \(\langle 0; \pi \rangle\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy najpierw ze wzoru na cosinus podwojonego kąta:

\(\cos{2x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

\(\cos^2{x}-\sin^2{x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia dla lewej strony równania:

\((\cos{x}+\sin{x})(\cos{x}-\sin{x})=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

\((\cos{x}+\sin{x})(\cos{x}-\sin{x})-\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)=0

Wyjmujemy przed nawias czynnik \((\cos{x}-\sin{x})\):

\((\cos{x}-\sin{x})(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2})\)=0

Iloczyn jest zerem, gdy jeden lub drugi czynnik iloczynu jest równy zeru.

Zatem:

1) \(\cos{x}-\sin{x}=0\)

2) \(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2}\)=0

Pierwsze równanie rozwiązujemy graficznie w przedziale ⟨0;π⟩, tzn. szukamy argumentu \(x\), dla której \(\sin{x}\) jest równy \(\cos{x}\).

Rysunek

Odczytujemy rozwiązanie z wykresu: \(x=\frac{\pi}{4}\)

Rozwiązujemy drugie równanie:

\(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2})\)=0

\(\cos{x}+\sin{x}=\frac{\sqrt{2}}{2})\)

Korzystając ze wzorów redukcyjnych:

\(\sin{\frac{\pi}{2}-x}+\sin{x}=\frac{\sqrt{2}}{2})\)

Stosujemy wzór na sumę sinusów:

\(2\sin{\frac{\frac{\pi}{2}-x+x}{2}}\cdot \cos{\frac{\frac{\pi}{2}-x-x}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(2\sin{\frac{\pi}{4}}\cdot \cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(2\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(\cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{1}{2}\)

Zatem

\(\frac{\pi}{4}-x=\frac{\pi}{3}+2k\pi\)

lub

\(\frac{\pi}{4}-x=-\frac{\pi}{3}+2k\pi\)

Czyli:

\(x=-\frac{\pi}{12}+2k\pi\)

lub

\(x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi\)

W rozpatrywanym przedziale \(x=\frac{7\pi}{12}\)

ksiązki Odpowiedź

\(x=\frac{7\pi}{12}\) lub \(x=\frac{\pi}{4}\)

© medianauka.pl, 2023-04-06, ZAD-4837

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie:

a) \(tg2x=1\)

b) \(\sqrt{2}\sin{2x}=1\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(1-\sin^2{x}=\cos{x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(tgx+ctgx=\frac{4}{\sqrt{3}}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(\cos{x}-\sqrt{3}\sin{x}=1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometyczne

Rozwiązać równanie: \(2\sin{(2x-\frac{\pi}{2})}=1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(2\cos^2{x}+3\sin{x}=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(\cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(\cos{5x}+\sin{x}=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \(\sin{2x}+\sin{4x}=0\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Równanie \(2sinx+3cosx=6\) w przedziale \((0,2\pi)\)

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

D. ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2019 - poziom rozszerzony

Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\sin{x}+1\) w przedziale \(\langle 0,2\pi \rangle\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2020 - poziom rozszerzony

Rozwiąż równanie \(3\cos{2x}+10 \cos^2{x}=24\sin{x}−3\) dla \(x\in \langle 0, 2\pi\rangle\).Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.