zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 12, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Treść zadania:

Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\) w przedziale \(\langle 0; \pi \rangle\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy najpierw ze wzoru na cosinus podwojonego kąta:

\(\cos{2x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

\(\cos^2{x}-\sin^2{x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia dla lewej strony równania:

\((\cos{x}+\sin{x})(\cos{x}-\sin{x})=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)

\((\cos{x}+\sin{x})(\cos{x}-\sin{x})-\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\)=0

Wyjmujemy przed nawias czynnik \((\cos{x}-\sin{x})\):

\((\cos{x}-\sin{x})(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2})\)=0

Iloczyn jest zerem, gdy jeden lub drugi czynnik iloczynu jest równy zeru.

Zatem:

1) \(\cos{x}-\sin{x}=0\)

2) \(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2}\)=0

Pierwsze równanie rozwiązujemy graficznie w przedziale ⟨0;π⟩, tzn. szukamy argumentu \(x\), dla której \(\sin{x}\) jest równy \(\cos{x}\).

Rysunek

Odczytujemy rozwiązanie z wykresu: \(x=\frac{\pi}{4}\)

Rozwiązujemy drugie równanie:

\(\cos{x}+\sin{x}-\frac{\sqrt{2}}{2})\)=0

\(\cos{x}+\sin{x}=\frac{\sqrt{2}}{2})\)

Korzystając ze wzorów redukcyjnych:

\(\sin{\frac{\pi}{2}-x}+\sin{x}=\frac{\sqrt{2}}{2})\)

Stosujemy wzór na sumę sinusów:

\(2\sin{\frac{\frac{\pi}{2}-x+x}{2}}\cdot \cos{\frac{\frac{\pi}{2}-x-x}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(2\sin{\frac{\pi}{4}}\cdot \cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(2\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(\cos{(\frac{\pi}{4}-x)}=\frac{1}{2}\)

Zatem

\(\frac{\pi}{4}-x=\frac{\pi}{3}+2k\pi\)

lub

\(\frac{\pi}{4}-x=-\frac{\pi}{3}+2k\pi\)

Czyli:

\(x=-\frac{\pi}{12}+2k\pi\)

lub

\(x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi\)

W rozpatrywanym przedziale \(x=\frac{7\pi}{12}\)

ksiązki Odpowiedź

\(x=\frac{7\pi}{12}\) lub \(x=\frac{\pi}{4}\)

© medianauka.pl, 2023-04-06, ZAD-4837

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie:

a) \(tg2x=1\)

b) \(\sqrt{2}\sin{2x}=1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie: \(1-\sin^2{x}=\cos{x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie: \(tgx+ctgx=\frac{4}{\sqrt{3}}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać równanie: \(\cos{x}-\sqrt{3}\sin{x}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie: \(2\sin{(2x-\frac{\pi}{2})}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Rozwiązać równanie: \(2\cos^2{x}+3\sin{x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Rozwiązać równanie: \(\cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Rozwiązać równanie: \(\cos{5x}+\sin{x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 9.

Rozwiązać równanie: \(\sin{2x}+\sin{4x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Równanie \(2sinx+3cosx=6\) w przedziale \((0,2\pi)\)

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

D. ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\sin{x}+1\) w przedziale \(\langle 0,2\pi \rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(3\cos{2x}+10 \cos^2{x}=24\sin{x}−3\) dla \(x\in \langle 0, 2\pi\rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 13 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(4\sin{(4x)}\cos{(6x)}=2\sin{(10x)}+1\). Zapisz obliczenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.