Logo Media Nauka

Zadanie - równanie trygonometryczne

Rozwiązać równanie: \cos{5x}+\sin{x}=0

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\cos{5x}+\sin{x}=0\\ \cos{5x}+\cos{(\frac{\pi}{2}-x)}=0
2\cos{\frac{5x+(\frac{\pi}{2}-x)}{2}}\cos{\frac{5x-(\frac{\pi}{2}-x)}{2}}=0\\ 2\cos{(2x+\frac{\pi}{4})}\cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=0
\cos{(2x+\frac{\pi}{4})}=0 \ lub \ \cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=0
2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi\ \vee \ 2x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}+2k\pi \ \vee \ 2x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi\ \vee \ 2x-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}+2k\pi\\  2x=\frac{\pi}{4}+2k\pi\ \vee \ 2x=-\frac{3}{4}\pi+2k\pi \ \vee \ 2x=\frac{3}{4}\pi+2k\pi\ \vee \ 2x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi\\ 2x=\pm \frac{\pi}{4}+2k\pi/:2\ \vee \ 2x=\pm \frac{3}{4}\pi+2k\pi/:2\\ x=\pm \frac{\pi}{8}+k\pi\ \vee \ x=\pm \frac{3}{8}\pi+k\pi, \ k\in C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Doprowadzamy nasze równanie do postaci równania trygonometrycznego elementarnego.

Możemy w tym przypadku zastosować wzór na sumę funkcji trygonometrycznych pod warunkiem, że sinus wyrazimy za pomocą funkcji cosinus, korzystając ze wzoru redukcyjnego:

\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=\sin{\alpha}

Mamy więc:

\cos{5x}+\cos{(\frac{\pi}{2}-x)}=0

Korzystamy ze wzoru na sumę funkcji trygonometrycznych:

\cos{\alpha}+\cos{\beta}=2\cos{\frac{\alpha+\beta}{2}}\cos{\frac{\alpha-\beta}{2}}

Mamy więc:

2\cos{\frac{5x+(\frac{\pi}{2}-x)}{2}}\cos{\frac{5x-(\frac{\pi}{2}-x)}{2}}=0\\ 2\cos{(2x+\frac{\pi}{4})}\cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=0

Iloczyn jest równy zeru, gdy jeden z czynników jest zerem lub drugi jest równy zeru lub oba są zerami:

\cos{(2x+\frac{\pi}{4})}=0 \ lub \ \cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=0

Rozwiązaniem ogólnym równania cosu=a (|a|<1) jest:

u=u_0+2k\pi \ lub \ u=-u_0+2k\pi, \ k\in C

Wiedząc, że \cos{\frac{\pi}{2}=0 i traktując nawias pod funkcją cosinus jak zmienną u możemy napisać od razu rozwiązanie:

2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi\ \vee \ 2x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}+2k\pi \ \vee \ 2x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+2k\pi\ \vee \ 2x-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}+2k\pi\\  2x=\frac{\pi}{4}+2k\pi\ \vee \ 2x=-\frac{3}{4}\pi+2k\pi \ \vee \ 2x=\frac{3}{4}\pi+2k\pi\ \vee \ 2x=-\frac{\pi}{4}+2k\pi\\ 2x=\pm \frac{\pi}{4}+2k\pi/:2\ \vee \ 2x=\pm \frac{3}{4}\pi+2k\pi/:2\\ x=\pm \frac{\pi}{8}+k\pi\ \vee \ x=\pm \frac{3}{8}\pi+k\pi, \ k\in C

ksiązki Odpowiedź

x=\pm \frac{\pi}{8}+k\pi\ \vee \ x=\pm \frac{3}{8}\pi+k\pi, \ k\in C

© medianauka.pl, 2011-06-07, ZAD-1361Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie:
a) tg2x=1
b) \sqrt{2}\sin{2x}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: 1-\sin^2{x}=\cos{x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: tgx+ctgx=\frac{4}{\sqrt{3}}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: \cos{x}-\sqrt{3}\sin{x}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometyczne
Rozwiązać równanie: 2\sin{(2x-\frac{\pi}{2})}=1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: 2\cos^2{x}+3\sin{x}=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: \cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=-\frac{\sqrt{2}}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie trygonometryczne
Rozwiązać równanie: \sin{2x}+\sin{4x}=0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2015 (poziom rozszerzony)
Równanie 2sinx+3cosx=6 w przedziale (0,2π)

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D. ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Pokaż rozwiązanie zadania© Media Nauka 2008-2018 r.