Zadanie - równanie trygonometryczne

Treść zadania:

Rozwiązać równanie: \(\cos{(2x-\frac{\pi}{4})}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Doprowadzamy nasze równanie do postaci równania trygonometrycznego elementarnego. Stosujemy podstawienie:

\(u=2x-\frac{\pi}{4}\)

\(\cos{u}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\)

Wiemy, że \(\cos{\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\). Skorzystamy ze wzoru redukcyjnego:

\(\cos{(\pi-\alpha)}=-\cos{\alpha}\)

czyli:

\(-\frac{\sqrt{2}}{2}=-\cos{\frac{\pi}{4}}=\cos{(\pi-\frac{\pi}{4})}=\cos{\frac{3}{4}\pi}\)

Możemy napisać więc rozwiązanie ogólne równanie zmiennej \(u\):

\(u=\frac{3}{4}\pi+2k\pi \ \vee \ u=-\frac{3}{4}\pi+2k\pi, \ k\in C\)

Wracamy do zmiennej \(x\):

\(2x-\frac{\pi}{4}=\frac{3}{4}\pi+2k\pi \ \vee \ 2x-\frac{\pi}{4}=-\frac{3}{4}\pi+2k\pi, \ k\in C\)

\(2x=\pi+2k\pi/:2 \ \vee \ 2x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi/:2, \ k\in C\)

\(x=\frac{\pi}{2}+k\pi \ \vee \ x=-\frac{\pi}{4}+k\pi, \ k\in C\)

ksiązki Odpowiedź

\(x=\frac{\pi}{2}+k\pi \ \vee \ x=-\frac{\pi}{4}+k\pi, \ k\in C\)

© medianauka.pl, 2011-06-06, ZAD-1360

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie:

a) \(tg2x=1\)

b) \(\sqrt{2}\sin{2x}=1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie: \(1-\sin^2{x}=\cos{x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie: \(tgx+ctgx=\frac{4}{\sqrt{3}}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Rozwiązać równanie: \(\cos{x}-\sqrt{3}\sin{x}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 5.

Rozwiązać równanie: \(2\sin{(2x-\frac{\pi}{2})}=1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 6.

Rozwiązać równanie: \(2\cos^2{x}+3\sin{x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 7.

Rozwiązać równanie: \(\cos{5x}+\sin{x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 8.

Rozwiązać równanie: \(\sin{2x}+\sin{4x}=0\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 9 — maturalne.

Równanie \(2sinx+3cosx=6\) w przedziale \((0,2\pi)\)

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

D. ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 10 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\sin{x}+1\) w przedziale \(\langle 0,2\pi \rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 11 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(3\cos{2x}+10 \cos^2{x}=24\sin{x}−3\) dla \(x\in \langle 0, 2\pi\rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 12 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(\cos{2x}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos{x}-\sin{x})\) w przedziale \(\langle 0; \pi \rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 13 — maturalne.

Rozwiąż równanie \(4\sin{(4x)}\cos{(6x)}=2\sin{(10x)}+1\). Zapisz obliczenia.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.