zadanie

Zadanie 570 - konstrukcja kwadratu


Skonstruuj kwadrat, którego przekątna ma długość danego odcinka \overline{AB}


Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje poniższa animacja:
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2011-01-13

Zadania podobne

kulkaZadanie 627 - pole kwadratu, obliczanie długości boku
Przekątna kwadratu ma długość 1. Oblicz długość jego boku.

kulkaZadanie 631 - kwadrat, przekątna kwadratu
W jakiej odległości znajdują się od siebie każde odpowiadające sobie wierzchołki dwóch kwadratów o wspólnym środku, jeżeli jeden z kwadratów ma pole dwa razy mniejsze od drugiego i bok większego kwadratu ma długość równą 20?