zadanie

Zadanie 695 - rzut równoległy na prostą


Znaleźć obraz trójkąta ABC na podstawę trójkąta AB w kierunku prostej wyznaczonej przez bok BC.


Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje animacja:

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2011-03-13

Zadania podobne

kulkaZadanie 696 - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz okręgu i trapezu na prostą a w kierunku prostej k.
rzut na prosą - zadanie

kulkaZadanie 697 - rzut równoległy na prostą
Obrazem kwadratu w rzucie równoległym na prostą a jest jego przekątna. Znaleźć kierunek rzutowania.

kulkaZadanie 698 - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz punktu P=(0,2) w rzucie równoległym na oś OX w kierunku prostej y=2x-3.