Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 26, matura 2015 (poziom podstawowy)


Rozwiąż nierówność 2x2-4x>(x+3)(x-2).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Przenosimy wszystkie czynniki na jedną stronę i wyciągamy przed nawias czynnik (x-2):

2x^2-4x>(x+3)(x-2)\\2x(x-2)-(x+3)(x-2)>0\\(x-2)[2x-(x+3)]>0\\(x-2)(x-3)>0

Po lewej stronie nierówności otrzymaliśmy postać iloczynową trójmianu kwadratowego o miejscach zerowych 2 i 3. Wartości większe od zera odczytujemy z wykresu.

szkic do zadania 26 matura 2015

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź: x∈(-∞,2)∪(3,+∞)

© medianauka.pl, 2016-12-14, ZAD-3324


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.