Zadanie - nierówność kwadratowa


Rozwiązać nierówność:
a) x^2+2x-3\geq 0
b) -x^2+\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}> 0
c) -x^2+2\leq 0

ksiązki a) Rozwiązanie szczegółowe

Aby rozwiązać nierówność x^2+2x-3\geq 0 musimy znaleźć pierwiastki trójmianu kwadratowego.

Obliczamy wyróżnik

a=1\\ b=2\\ c=-3 \\ \Delta=b^2-4ac=2^2-4\cdot 1\cdot (-3)=4+13=16

Wyróżnik jest większy od zera, więc trójmian ma dwa pierwiastki.

x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2-4}{2}=-3 \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2+4}{2}=1

Wyróżnik jest większy od zera, współczynnik a również, więc wykres trójmianu przecina oś OX w dwóch miejscach, a ramiona paraboli skierowane są w górę. Sporządzamy szkic wykresu:

Rysunek pomocniczy

Interesują nas wartości większe od zera lub równe zero, więc dotyczy to wszystkich argumentów z przedziału:

ksiązki Odpowiedź

x\in (-\infty; -3\rangle \cup \langle 1;+\infty)

ksiązki b) Rozwiązanie szczegółowe

Aby rozwiązać nierówność -x^2+\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}> 0 musimy znaleźć pierwiastki trójmianu kwadratowego.

Obliczamy wyróżnik

a=-1\\ b=\frac{3}{4}\\ c=-\frac{1}{8} \\ \Delta=b^2-4ac=(\frac{3}{4})^2-4\cdot (-1)\cdot (\frac{1}{8})=\frac{9}{16}-\frac{1}{2}=\frac{1}{16}\\ \sqrt{\Delta}=\frac{1}{4}

Wyróżnik jest większy od zera, więc trójmian ma dwa pierwiastki.

x_1=\frac{-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}{-2}=\frac{1}{2} \\ x_2=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{1}{4}}{-2}=\frac{-\frac{1}{2}}{-2}=\frac{1}{4}

Wyróżnik jest większy od zera, współczynnik a jest ujemny, więc wykres trójmianu przecina oś OX w dwóch miejscach, a ramiona paraboli skierowane są w dół. Sporządzamy szkic wykresu:

Rysunek pomocniczy

Interesują nas wartości większe od zera, więc dotyczy to wszystkich argumentów z przedziału:

ksiązki Odpowiedź

x\in (\frac{1}{4};\frac{1}{2})

ksiązki c) Rozwiązanie szczegółowe

Przekształcamy nierówność:

-x^2+2\leq 0\\ -(x^2-2)\leq 0/:(-1) \\ x^2-2\geq 0 \\ x^2-(\sqrt{2})^2\geq 0

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)

(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})\geq 0

Trójmian ma więc dwa pierwiastki.

x_1=-\sqrt{2} \\ x_2=\sqrt{2}

Współczynnik a jest ujemny (interesuje nas nierówność po przekształceniach), równanie ma dwa pierwiastki, więc wykres trójmianu przecina oś OX w dwóch miejscach, a ramiona paraboli skierowane są w górę. Sporządzamy szkic wykresu:

Rysunek pomocniczy

Interesują nas wartości większe od zera lub równe zero (cały czas interesuje nas nierówność po przekształceniach), więc dotyczy to wszystkich argumentów z przedziału:

ksiązki Odpowiedź

x\in (-\infty; -\sqrt{2}\rangle \cup \langle \sqrt{2};+\infty)

© medianauka.pl, 2010-02-08, ZAD-587

Zadania podobne

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa, właściwości pierwiastka, nierówność z parametrem
Dla jakiej wartości parametru x prawdziwa jest równość \sqrt{(x^2-2x+1)^2}=x^2-2x+1?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - dziedzina funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log(5x^2-3x+1)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa z wartością bezwzględną
Rozwiązać nierówność 2x^2-|x+1|\leq -1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność:
a) \sqrt{3}x^2+\sqrt{2}x+1< 0
b) -x^2-2x-5\geq 0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność:
a) x^2+8x+16> 0
b) -x^2+2\sqrt{2}x-2\geq 0

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa z parametrem
Dla jakich wartości parametru m nierówność x^2-2x-m+1\leq 0 ma jedno rozwiązanie x=1?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa z parametrem
Dla jakich wartości parametru m zbiorem rozwiązań nierówności x^2+mx-1+m> 0 jest:
a) zbiór liczb rzeczywistych
b) zbiór pusty ?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność kwadratowa
Rozwiązać nierówność \frac{x}{x+1}\geq 2

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 27, matura 2016 (poziom podstawowy)
Rozwiązać nierówność 2x^2-4x>3x^2-6x.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2015 (poziom podstawowy)
Rozwiąż nierówność 2x2-4x>(x+3)(x-2).

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 26, matura 2018

Rozwiąż nierówność 2x2−3x>5.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.