Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - ciąg arytmetyczny, n-ty wyraz


Znaleźć wzór na n-ty wyraz ciągu:
(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}, \frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{2}}{2},2+2\sqrt{2}, ...)


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

r=a_2-a_1=1+\sqrt{2}-(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}
a_n=a_1+(n-1)r=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+(n-1)(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})= \\ =\cancel{\frac{1}{2}}+\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}+n\frac{1}{2}+n\frac{\sqrt{2}}{2}-\cancel{\frac{1}{2}}-\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{n}{2}+\frac{n\sqrt{2}}{2}= \\ = \frac{n+n\sqrt{2}}{2}=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego jest następujący:

a_n=a_1+(n-1)r

Znamy pierwszy wyraz ciągu a1, musimy obliczyć różnicę r ciągu arytmetycznego, zgodnie ze wzorem:

a_{n+1}-a_n=r

Odejmujemy od siebie dowolne dwa kolejne wyrazy ciągu:

r=a_2-a_1=1+\sqrt{2}-(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}

Teraz możemy obliczyć wzór na n-ty wyraz ciągu:

a_n=a_1+(n-1)r=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}+(n-1)(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})= \\ =\cancel{\frac{1}{2}}+\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}+n\frac{1}{2}+n\frac{\sqrt{2}}{2}-\cancel{\frac{1}{2}}-\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{n}{2}+\frac{n\sqrt{2}}{2}= \\ = \frac{n+n\sqrt{2}}{2}=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

ksiązki Odpowiedź

a_n=\frac{n(1+\sqrt{2})}{2}

© medianauka.pl, 2010-01-07, ZAD-493

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.